"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ ไทยแลนด์ โอเพ่น 2567 (สนามที่ 1)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายณชพน วรรณศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8

ที่ได้รับรางวัล

อันดับ 3 รุ่นไม่เกิน 10 ปี ชาย

จากการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ ไทยแลนด์ โอเพ่น 2567 (สนามที่ 1)

จัดโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมชูปถัมภ์ ร่วมกับ จังหวัดพิจิตร
ณ บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2566