"The ultimate aim of education is the development of character"

นายปุณณวิชย์ สุวรรณนิตย์  นักกีฬาเทควันโด้  รับรางวัลจากการแข่งขันเทควันโด้รายการต่าง ๆ

ขอชื่นชมและแสดงความยินดี นายปุณณวิชย์ สุวรรณนิตย์  ม.4/2  นักกีฬาเทควันโด้  ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเทควันโด้รายการต่าง ๆ

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) ประเภทต่อสู้ทีมเยาวชนชาย  จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกภาค 5  “แม่ฮ่องสอนเกมส์ 2023”  ระหว่างวันที่ 22-27 พฤศจิกายน 2566   ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  (โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ)  จัดการแข่งขันโดย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ระดับภาค)
  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง)  ประเภทต่อสู้  จากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2567  รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ 5 วันที่ 6 – 12 ธันวาคม 2566 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่  จัดการแข่งขันโดย จังหวัดเชียงใหม่   (ระดับเขต)
  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง) และถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทต่อสู้ รุ่นอายุ 15-17 ปี   รุ่นFeatherweight 51 – 55 kg.  จากการแข่งขัน STC MATCH DAY 2023 by SAITHANTHIP  เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2556  ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้