"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันรักบี้ยุวชน 7 คน ครั้งที่ 28

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชายปองคุณ เปรมนิรันดร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

จากการแข่งขันรักบี้ยุวชน 7 คน ครั้งที่ 28

จัดโดย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2566