"The ultimate aim of education is the development of character"

การ​แข่งขัน​ STC MATCH Day 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ
เด็กชายรัก​ ธนิตพงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/12

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง​

จากการแข่งขันรายการ​แข่งขัน​ STC MATCH Day 2023
จัดโดย SAITHANTHIP

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566
ณ อาคาร​ศูนย์​กีฬา​มหาวิทยาลัย​แม่โจ้​ จังหวัดเชียงใหม่​