"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายธีร์ธวัช เทพกิดาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/9 ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาตอนต้น ประกวดศิลปกรรม ปตท เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่21 ประจำปี 2566 หัวข้อ จุดประกายความหวัง จุดพลังชีวิต

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายธีร์ธวัช เทพกิดาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาตอนต้น ในรายการประกวดศิลปกรรม ปตท เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่21 ประจำปี 2566 หัวข้อ จุดประกายความหวัง จุดพลังชีวิต จัดโดย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท ปตท.(มหาชน) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566