"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 14

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงจินตรามณฑ์ ทวีเมธีโชติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ที่เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยไปแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 14 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 Women’s Junior Fitness Physique 21 yrs. รองชนะเลิศอันดับที่ 5 Women’s Fitness Physique up to 165 cm. และรองชนะเลิศอันดับที่ 5 Women’s Model Physique up to 165 cm. ณ ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2566