"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายธีร์ กุลกนกพัฒนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง จากการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ TESET (Thailand English Skills Evaluation Test)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายธีร์ กุลกนกพัฒนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ TESET (Thailand English Skills Evaluation Test) โครงการประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566(ระดับประเทศ) จัดโดยถาบันอคาเดมิค คอนเทสต์ ประเทศไทย TAC (Thailand Academic Contest) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2566