"The ultimate aim of education is the development of character"

เหรียญทอง จากเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานนวัตกรรม ในงาน “INOVA 2023” ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 2 – 6 ตุลาคม 2566 ณ เมืองซาเกร็บ สาธารณรัฐโครเอเชีย

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นักเรียนห้องเรียน SMEP ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับคัดเลือกโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นตัวแทนประเทศไทย จากเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานนวัตกรรม ในงาน INOVA 2023″ ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 2 – 6 ตุลาคม 2566 ณ เมืองซาเกร็บ สาธารณรัฐโครเอเชีย

โดยผลงานของนักประดิษฐ์ไทยจากห้องเรียน SMEP ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ คือ

ผลงานเรื่อง รูปทรงของเม็ดดินเหนียวผสมซีโอไลต์และเคลือบด้วยสารกัมคารายา (Shape of clay mix with Zeolite and Gum Karaya)

โดยมีทีมนวัตกรประกอบด้วย

  1. ดร.ขัติยา ปิยะรังษี
  2. นายเฉลิมเกียรติ เพ็ชรภู่
  3. ด.ญ.นิษฐ์นัชชา นิษฐ์วัฒนาม.3/4
  4. ด.ญ. ภทรกมล พงษ์สุวรรณ ม.3/4
  5. ด.ญ. พิมพ์ประภัสร์ ไชยชมภู     ม.3/4