"The ultimate aim of education is the development of character"

ASMOPSS (Asian Science & Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools) โครงการสอบแข่งขันระดับนานาชาติ ASMOPSS ครั้งที่ 13

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โอลิมปิก ASMOPSS (Asian Science & Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools) โครงการสอบแข่งขันระดับนานาชาติ ASMOPSS ครั้งที่ 13 รอบความเป็นเลิศระดับประเทศ จัดโดยบริษัท​ ไมราห์ อินเตอร์​ กรุ๊ป​ จำกัด​ ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566

  1. เด็กหญิง พชรมน วิรยศิริ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – รางวัลเหรียญเงินวิชาภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์
  2. เด็กชายมีนกร สิงห์ภิรมย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – รางวัลเหรียญทองแดงวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  3. เด็กชายบุรินทร์ คำขัติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – รางวัลชมเชยวิชาวิทยาศาสตร์