"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงภูริชญา อุดดง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ได้รับรางวัล 2 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร และท่าผีเสื้อ 50 เมตร

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภูริชญา อุดดง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัล 2 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร และท่าผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 9 ปีหญิง จัดโดย กกท.ภาค5 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่16-17 กันยายน 2566