"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำ กกท.5 แชมป์เปี้ยนชิป 2023

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปัณณภรณ์ สามารถ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่นอายุ 10 ปี หญิง (1 ทอง 4 เงิน 1 ทองแดง)
-ฟรีสไตล์ 100 ม. เหรียญทอง
-ฟรีสไตล์ 50 ม. เหรียญเงิน
-กรรเชียง 50 ม. เหรียญเงิน
-ผีเสื้อ 50 ม. เหรียญเงิน
-ผีเสื้อ 100 ม. เหรียญเงิน
-กรรเชียง 100 ม. เหรียญทองแดง

จาก การแข่งขันว่ายน้ำ กกท.5 แชมป์เปี้ยนชิป 2023

ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2556

ณ สระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ จ.เชียงใหม่