"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลยุวทูตส่งเสริมวัฒนธรรมนานาชาติ ภายใต้แนวคิด”กลิ่นอารยสยาม งดงามวัฒนศิลป์” ประจำปีการศึกษา 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงรัตติมา ทาหนัก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลยุวทูตส่งเสริมวัฒนธรรมนานาชาติ ภายใต้แนวคิด”กลิ่นอารยสยาม งดงามวัฒนศิลป์” ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 5สิงหาคม 2566 ซึ่งนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยเกียรติยศ