"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันรายการ Thailand Payap Classic Championship

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิง จินตรามณฑ์ ทวีเมธีโชติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ฟิตเนสฟิสิคหญิง รุ่นทั่วไป

จากการแข่งขันรายการ Thailand Payap Classic Championship ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลำปาง ระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2566