"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงนันนพัทธ ศาลากิจ ป.3/2 ได้รับรางวัลชมเชย ชมเชย การประกวดวาดภาพระบายสี บ้านในฝัน

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนันนพัทธ ศาลากิจ ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันการประกวดวาดภาพระบายสี บ้านในฝัน จัดโดย MR.DIY เมื่อวันที่  31 พฤษภาคม 2566