"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำ ดาวิซาร่าฝางประจำปี 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายรมย์ ภักดีฤทธิบุตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับรางวัล

– เหรียญเงิน ท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี ชาย
– เหรียญทองแดง ท่าผีเสื้อ 25 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี ชาย
– เหรียญทองแดง ท่ากบ 25 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี ชาย
– เหรียญทองแดง ท่ากบ 50 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี ชาย

จากการแข่งขันว่ายน้ำ ดาวิซาร่าฝางประจำปี 2566 จัดโดย ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง (ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 9) เมื่อวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2566