"The ultimate aim of education is the development of character"

นายภูฟ้า  เทสินทโชติ  นักกีฬาว่ายน้ำ  รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48  “กำแพงเพชรเกมส์” 

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายภูฟ้า  เทสินทโชติ  นักกีฬาว่ายน้ำ  ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48  “กำแพงเพชรเกมส์”  ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2566   ณ สระว่ายน้ำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่   จัดโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย  (ระดับภาค)

รางวัลที่ได้          ชนะเลิศอันดับ 1  รายการผีเสื้อ 50 เมตร

รองชนะเลิศอันดับ 2 รายการฟรีสไตล์ 50 เมตร