"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ – International Mathematical Genius Olympiad – Thailand Regional Qualification 2023)

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายนวภัทร ก้อนกลีบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

จากการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ International Mathematical Genius Olympiad – Thailand Regional Qualification 2023

จัดโดยสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ – สวช. เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่