"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำ KWC Swimming Open ครั้งที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธีรา วิญญูหัตถกิจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9
ที่ได้รับรางวัล
1 เหรียญเงิน รายการ ผีเสื้อ 50 เมตร
2 เหรียญทองแดง รายการ กบ 50 เมตรและ ผีเสื้อ 100 เมตรและได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 9 รุ่น 10ปีชาย
ในการแข่งขันว่ายน้ำ KWC Swimming Open ครั้งที่ 1 ระดับภาคเหนือ
ระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2566 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่