"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.ธนัทอร ป.3/2 ; เหรียญเงิน การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย (TMC – Thailand Mathematics Contest) ครั้งที่11

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธณัทอร​ คงชาตรี  ป.3/2  ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย (TMC – Thailand Mathematics Contest) ครั้งที่11 ซึ่งจัดโดยสมาชิกภาพสหภาพ IMC ประเทศไทย เป็นการแข่งขันระดับชาติ ในระดับประถมศึกษาปีที่3 ซึ่งสอบแข่งขันเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมาที่สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่