"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศ รายการ ฟุตบอล”สุขประเสริฐ cup 2023”

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกิตติพัศ สีมาลูน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการ ฟุตบอล”สุขประเสริฐ cup 2023”
ณ สนามฟุตบอลสุขประเสริฐ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566