"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.เอวิน ชั้น ป.2/2 ; เกียรติบัตรผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดเชียงใหม่ บริษัทเสริมปัญญา

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายเอวิน สมิตินันทน์ ลี  ชั้น ป.2/2 เข้าร่วมทดสอบความรู้วิชา Advanced English ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดเชียงใหม่  ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น   จัดโดยบริษัทเสริมปัญญา จำกัด ระดับจังหวัด