"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่2 ประจำปี2565

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภูวิศ วงค์แสง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน โครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ออนไลน์) ครั้งที่2 ประจำปี2565
จัดโดย ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566