"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายกฤติน ดำรงศรี รางวัลการแข่งขันเทควันโด

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกฤติน ดำรงศรี อนุบาล 3/4 ได้รับ SILVER MEDAL ประเภทยุวชนชาย 6 ปี รุ่น B น้ำหนักเกิน 15 – 18 กก. การแข่งขัน CMU Taekwondo open จัดโดย ชมรมเทควันโดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันสมาร์ทเทควันโด และศูนย์กีฬาเทควันโดสนามกีฬา 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงยิมพละ 2 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566