"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.อภินิชา ชั้น ป.1/7 ; ชนะเลิศอันดับ 3 ประเภททีม การสอบแข่งขันสมาร์ทเบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 21

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอภินิชา ทิพย์สม  ชั้น ป.1/7  เข้าร่วมการสอบแข่งขันสมาร์ทเบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 21  ได้รับรางวัลถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 5 Level 1 ประเภทบุคคล, รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ประเภททีม    ณ เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารีเวิลด์   เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566  จัดโดย สมาร์ทเบรน  ระดับภาค