"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.ขวัญหทัย ชั้น ป.1/4 ; ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม อันดับที่ 1 & 5 เหรียญทอง รายการ วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงขวัญหทัย  สัตยาสวัสดิ์  ชั้น ป.1/4  เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2565  ได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม อันดับที่ 1 รุ่นอายุ 6 ปี  และ 5 เหรียญทอง ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 50 เมตร , ท่าผีเสื้อ ระยะ 50 เมตร , ท่ากบ ระยะ  50 เมตร , ท่ากรรเชียง ระยะ 50 เมตร ,  เกาะโฟมแตะขาฟรีสไตล์ ระยะ 50 เมตร  ณ สระว่ายน้ำ การกีฬาแห่งประเทศไทย เชียงใหม่(สระสมโภช 700ปี)  ระหว่างวันที่16-18 ธันวาคม 2565  จัดโดย การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค5 และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ระดับจังหวัด