"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันดนตรีเยาวชนนานาชาติฮ่องกงครั้งที่ 10

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฐชธรณ์ แสงศรีจันทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองและเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนานาชาติที่ประเทศฮ่องกง
การแข่งขันดนตรีเยาวชนนานาชาติฮ่องกงครั้งที่ 10 และร่วมฉลองครบรอบ 25 ปี ของการก่อตั้งเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
จัดโดย HKYPAF-Thailand วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแก้วนวรัตน์