"The ultimate aim of education is the development of character"

Northern Thailand Junior Golf Club 2022-2023

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงมนพร อุ่นใจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 Class Girl-A ระดับภาคเหนือ การแข่งขันกอล์ฟ Northern Thailand Junior Golf Club 2022-2023
จัดโดย ชมรมนักกอล์ฟเยาวชนไทยภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 7-8 ม.ค.2566 ณ สนามกอล์ฟ แม่เมาะ จังหวัดลำปาง (ระดับภาค)