"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันกีฬายุวชนเยาวชนรอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 พิจิตรเกมส์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิมพ์ณภา ธนัทอนันตพงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศหญิงเดี่ยว รุ่นยุวชน การแข่งขันกีฬายุวชนเยาวชนรอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 พิจิตรเกมส์ และได้เป็นตัวแทนภาค 5
ไปแข่งกีฬายุวชนเยวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 จ.นครสวรรค์ วันที่ 4-10 ธันวาคม 2565 (ระดับประเทศ)