"The ultimate aim of education is the development of character"

รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬายูยิตสู ในงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกระดับภาค 5

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายจิตติพัฒน์ ไพรศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/12
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬายูยิตสู ในงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกระดับภาค 5 (พิจิตรเกมส์)
ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหอไกร จังหวัดพิจิตร