"The ultimate aim of education is the development of character"

รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน REFEREE FOOTBALL YOUTH ครั้งที่ 2 รุ่นอายุ 10 ปี

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณเดชน์ คงแก้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน REFEREE FOOTBALL YOUTH ครั้งที่ 2 รุ่นอายุ 10 ปี (ระดับจังหวัด)
จัดโดย X-Arena (ท่าสาย) จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามหญ้าเทียม X-Arena ท่าสาย เชียงราย