"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำครูพายุ Krupayuswim Championship 7th

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณัฐณดา หน่อเรือง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ที่ได้รับรางวัล
– เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 ผีเสื้อ 12 เมตร รุ่นอายุ 9 ปีหญิง
– เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 ผีเสื้อ 24 เมตร รุ่นอายุ 9 ปีหญิง
– เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 ฟรีสไตล์ 24 เมตร รุ่นอายุ 9 ปี หญิง
– เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 กบ 24 เมตร รุ่นอายุ 9 ปีหญิง
จากการแข่งขันว่ายน้ำครูพายุ Krupayuswim Championship เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ณ Bonco kid sport