"The ultimate aim of education is the development of character"

GOLD AWARD Grade 3 การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ รายการ VANDA International Science Competition 2022

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงรัชญ์สิรี  ลิ้มศิริวิถี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10
ที่ได้รับรางวัล GOLD AWARD Grade 3 พร้อมทั้งรางวัล Global Ranking อันดับที่ 37 ของโลก และ Country Ranking อันดับที่ 2 ของประเทศ
จากการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ รายการ VANDA International Science Competition 2022 จัดโดย Singapore International Mastery Contests Center SIMCC ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565