"The ultimate aim of education is the development of character"

นายเนติพงศ์  คำพร และ นายภาณุวัฒน์  สิงห์กัณฑ์  ม.6/8  ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนชายทีมชาติไทย อายุไม่เกิน 18 ปี

ขอแสดงความยินดีกับ นายเนติพงศ์  คำพร และ นายภาณุวัฒน์  สิงห์กัณฑ์  ม.6/8  ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนชายทีมชาติไทย อายุไม่เกิน 18 ปี  เข้าร่วมการแข่งขัน “Asia Rugby U18 Boys Sevens 2022”  ระหว่างวันที่  10 – 11 ธันวาคม  2565  ณ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล   และต้องเข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อม ระหว่างวันที่ 18 – 31 ตุลาคม  2565  ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย