"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศ รายการ แสงตะวัน คัพ U-9 สี่เส้า

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณเดชน์ คงแก้ว นักเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการ แสงตะวัน คัพ U-9 สี่เส้า เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565 ณ สนามหญ้าเทียม JPT ARENA