"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 6 ในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ 52 ปี พละเชียงใหม่ สปรินส์เตอร์ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภัทรภร โอภานุรักษธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับถ้วยรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 6 รุ่นอายุ 14-18 ปี ทั่วไปหญิง
เหรียญทอง กรรเชียง 25 เมตร
เหรียญเงิน กรรเชียง 50 เมตร
เหรียญเงิน ผีเสื้อ 50เมตร
เหรียญเงิน ฟรีสไตล์ 50 เมตร
เหรียญทอง กบ 25 เมตร
เหรียญทอง กบ 50 เมตร

ในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ 52 ปี พละเชียงใหม่ สปรินส์เตอร์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2565 จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตจังหวัดเชียงใหม่ ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่