"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.ขวัญหทัย ชั้น ป.1/4 : 12 เหรียญทอง การแข่งขันว่ายน้ำ 52 ปี พละเชียงใหม่ สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงขวัญหทัย สัตยาสวัสดิ์ ชั้น ป.1/4 เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ 52 ปี พละเชียงใหม่ สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2565 ได้รับ 12 เหรียญทอง ฟรีสไตล์ 50 เมตร , กบ 50 เมตร , ผีเสื้อ 50 เมตร , กรรเชียง 50 เมตร , ฟรีสไตล์ 25 เมตร , กบ 25 เมตร , ผีเสื้อ 25 เมตร , กรรเชียง 25 เมตร , เตะขาฟรีสไตล์ 25 เมตร , ผลัดฟรีสไตล์ 25 เมตร*2 ( รุ่นอายุ 7 ปี ) , ผลัดฟรีสไตล์ 25 เมตร*2 ( รุ่นอายุ 9 ปี ) , ผลัดกบ 25 เมตร*2 ( รุ่นอายุ 7 ปี ) และ ถ้วยบุคคล ถ้วยคะแนนรวมชนะเลิศรุ่นอายุ 6 ปี อันดับที่ 1  ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 -25 กันยายน พ.ศ. 2565  จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ระดับจังหวัด