"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 รายการฟุตบอล 7 คนโครงการกิจกรรมเมืองกีฬา (sports city) ของจังหวัดเชียงราย

ขอแสดงความยินดีกับ
1. เด็กชายภูริวัฒ พิณไชย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
2. เด็กชายนพวรรธน์ เตปินตา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/13
3. เด็กชายจิรัฎฐ์ ลือชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/11
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 รายการฟุตบอล 7 คนโครงการกิจกรรมเมืองกีฬา (sports city) ของจังหวัดเชียงราย
ภายใต้ชื่อ “ฟุตบอล 7 คน เยาวชนชิงแชมป์ภาคเหนือ” ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 10 ปี (การแข่งขันระดับภาค)
จัดโดย สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย