"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวภาสิตา  พงศ์ชัยศรีกุล  รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2021(ระดับภาคเหนือ) 

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภาสิตา  พงศ์ชัยศรีกุล  ชั้น ม. 5/6  ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันดนตรี

  • รางวัล YAMAHA GOLD PRIZE ประเภท Yamaha Band Challenge รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี    จากการแข่งขัน: Yamaha Thailand Music Festival 2021 (ระดับภาคเหนือ)  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565    ณ โรงเรียนดนตรียามาฮ่านครพิงค์ 2 เชียงใหม่   จัดโดย สถาบันดนตรียามาฮ่า
  • รางวัล: YAMAHA GOLD PRIZE ประเภท Electone Solo รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี    จากการแข่งขัน: Yamaha Thailand Music Festival 2021  (ระดับภาคเหนือ)   เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565    ณ โรงเรียนดนตรียามาฮ่านครพิงค์ เชียงใหม่ จัดโดย สถาบันดนตรียามาฮ่า