"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับภาคเหนือ รายการแข่งขันกอล์ฟ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2022-2023

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงมนพร อุ่นใจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับภาคเหนือ รายการแข่งขันกอล์ฟ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2022-2023
เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 ณ สนาม Alpine Golf Resort Chiangmai