"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับภาคเหนือ รายการแข่งขันกอล์ฟ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2022-2023

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงมนพร อุ่นใจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับภาคเหนือ รายการแข่งขันกอล์ฟ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2022-2023
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2565 ณ สนามกอล์ฟ Summit Green Valley จังหวัดเชียงใหม่