"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ “Chiangrai sport city Taekwondo championship 2022 ”

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงญาณชาดา สิงห์ใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ด้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง) และถ้วยนักกีฬาดีเด่นจากผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงราย ในการแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ “Chiangrai sport city Taekwondo championship 2022 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565 ในรุ่นยุวชนหญิง อายุ 12-14 ปี