"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ Fairfield Methodist School ประเทศสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน2566 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Fairfield Methodist School ประเทศสิงคโปร์ โดยได้ร่วมพบปะกับผู้บริหาร ร่วมเรียนกิจกรรมมวยไทย และกิจกรรมทำกระทงกับนักเรียน