"The ultimate aim of education is the development of character"

นมัสการขอบคุณพระเจ้าสำหรับนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ⛪️ จัดการนมัสการขอบคุณพระเจ้าสำหรับนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จากการประกวดแข่งขัน🏅ด้านวิชาการและกิจกรรมความสามารถพิเศษ ซึ่งจัดโดยสถาบัน องค์กรต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ✝️ ศาสนาจารย์ ดร.ชนันภรณ์ ใจเสาร์ดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นผู้เทศนา ณ ห้องประชุม Cornelia McGilvary Harris Auditorium อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส
📷รูปภาพนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ผลงานดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 💙 https://drive.google.com/drive/folders/1HJXTCM1h0NfoZq_niOk4TxN9uDa1b-mj?usp=share_link