"The ultimate aim of education is the development of character"

คริสตมาสด้วยรัก…คืนสู่เหย้าครูเก่าปรินส์ฯ ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2566 ชมรมครูเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรม “คริสตมาสด้วยรัก…คืนสู่เหย้าครูเก่าปรินส์ฯ ครั้งที่ 12” โดยมีการนมัสการพระเจ้า ได้รับเกียรติจากศาสนาจารย์วิทวัส ธรรมมา เป็นผู้เทศนา ณ โบสถ์ของโรงเรียน และกิจกรรมต้อนรับครูเกษียณ และการจับฉลากของขวัญ ณ โรงละคร