มัธยมศึกษาตอนต้น

The 50th PRC Music Night : The Documentary

นักเรียนที่มีผลงานดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 บาสเกตบอลสามคนถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand 3×3 Basketball Her Royal Highness Princess Maha Chakri sirindhorn’s Cups 2022 โซนภาคเหนือ

โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพของระดับมัธยมศึกษาตอนต้น VDO