Gifted Science

[ลงเมื่อวันที่ : 16/06/2559]

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 นักเรียนGifted Science เข้ารับฟังการบรรยายจากนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ (พี่แทนไท พี่ป๋องแป๋ง พี่อาบัน)จากรายการ WiTcast  เพื่อ สร้างแรงบันดาลใจในเส้นทางวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง Top 5 ของแปลกดาราศาสตร์ vs ปรสิตวิทยา ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส  โดยทางรายการได้นำการบรรยายดังกล่าวไปจัดทำเป็นไฟล์ สามารถดาวน์โหลดฟังได้ทาง http://witcastthailand.com/witcastspecial-astro-parasite/

จากทั้งหมด 8 รายการ
ผู้เยี่ยมชม 3,988,186 คน