ภาพข่าว-ประชาสัมพันธ์

 • คณะครู นักเรียน ร่วมรดน้ำดำหัว ผู้บริหารและครูอาวุโส
  คณะครู นักเรียน ร่วมรดน้ำดำหัวขอสุมาลาโทษ และขอพรจากคณะผู้บริหารของโรงเรียน และคุณครูอาวุโส เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกล STEM Education
  วันที่ 25 เมษายน 2562 นายธวัชชัย ไชยกันย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกล STEM Education ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ของครูโรงเรียนเอกชนในสังกัด ณ ห้อ...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมพัฒนาวิชาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
  แผนกพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากร ฝายวิชาการและประกันคุณภาพจัดอบรมพัฒนาวิชาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน -...
  รายละเอียด >>>
 • ดำหัวปี๋ใหม่ ประชุมใหญ่ ส.น.ป. ประจำปี 2562
  สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานดำหัวปี๋ใหม่ ประชุมใหญ่ ส.น.ป. ประจำปี 2562 โดยมีนักเรียนเก่าทุกรุ่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ร่วมรดน้ำดำหัวครูอาวุโสและนักเรียนเก่าอาวุโส เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562...
  รายละเอียด >>>
 • การสัมมนาผู้บริหารและหัวหน้างานเพื่อเตรียมความพร้อมในปีการศึกษา 2562
  ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการสัมมนาผู้บริหารและหัวหน้างานฝ่ายต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมอิมพีเรียลเชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปอร์ตคลับวันที่ 28 มีนาคม 2562 ไดรับเกียรติจาก ศาสนา...
  รายละเอียด >>>
 • ประชุมครูรวม และชี้แจงถึงมาตรการป้องกันภัยจากฝุ่น PM 2.5
  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการประชุมครูรวม  และชี้แจงถึงมาตรการป้องกันภัยจากฝุ่น PM 2.5 ของโรงเรียนฯ ให้กับคณะครู บุคลากร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดโครงกา...
  รายละเอียด >>>
 • รางวัลการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019)
  นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย คว้ารางวัลจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019) ภายใต้งานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ณ. ไอส์แลนด์ฮอลล์ แฟชั่นไอส์แลน...
  รายละเอียด >>>
 • ครูปรินส์ฯ จิตอาสา ครั้งที่ 6
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดโครงการ ครูปรินส์ฯ จิตอาสา ครั้งที่ 6 โดยจะจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์ มหาจักร 9 ระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2562  ณ ตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  ...
  รายละเอียด >>>
 • Thailand and Malaysia School Bonding Project
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์ฯ  ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการประสานงานเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ  ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการโรงเรียนเพื่อนบ้านอาเซียน : Thailand and Malaysia School Bondi...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เป็นเจ้าภาพในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ "รุ่นปรับปรุง(CPED) จากคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2...
  รายละเอียด >>>
 • ค่ายสร้างศรัทธารักษาอุดมการณ์ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดค่ายสร้างศรัทธารักษาอุดมการณ์ สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมความพร้อม ให้มีความรู้ความเข้าใจในการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ และเรียนรู...
  รายละเอียด >>>
 • คณะผู้บริหาร ร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และตัวแทนครู ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ...
  รายละเอียด >>>
 • “THE EMOTION OF MUSIC PART 19”
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการแสดงดนตรี  “THE EMOTION OF MUSIC PART 19” แสดงความสามารถทางด้านดนตรีของนักเรียน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันเกษียณอายุการทำงานและวันประชุมครูปิดภาคเรียน
  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันเกษียณอายุการทำงานและวันประชุมครูปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์บุญญวัฒน์ มโนปัน ศิษยาภิบาลอาวุโสคริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ เป็นผู้เท...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจร่วมกัน รวมทั้งเพื่อประสานการทำงานร่วมกันในการจัดการศึกษาเอกชน
  ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจร่วมกัน รวมทั้งเพื่อประสานการทำงานร่วมกันในการจัดการศึกษาเอกชน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายธีระเกียรติ เจริญเศรษ...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและสื่อสารยุทธศาสตร์แนวนโยบายและการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
  ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและสื่อสารยุทธศาสตร์แนวนโยบายและการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สู่การปฏิบัติระดับภาค (เขต ตรวจราชการที่ 15) โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับคณะดูงานจากคริสตจักรกระเหรี่ยงแบ๊บติสท์ในประเทศเมียนมาร์(KBC)
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะดูงานจากคริสตจักรกระเหรี่ยงแบ๊บติสท์ในประเทศเมียนมาร์ (KBC) ณ ห้องประชุม Van Alen Harris Conference Room อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562...
  รายละเอียด >>>
 • อำลาอาลัยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น Lumiere'18
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานเลี้ยงอำลาอาลัยให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น Lumiere'18 โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ให้โอวาท และรับฟังปัจฉิมโอวาทจากผู้อำนวยการ โอวาทจากนายกสมาคมผ...
  รายละเอียด >>>
 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing)
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนและการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีของครูผู้สอนพร้อมกับการนำเสนอผลงานวิจัยของหน่วยงาน (R2R) ของหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร ...
  รายละเอียด >>>
 • รีทรีตคณะกรรมการศาสนกิจ
  ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  จัดรีทรีตคณะกรรมการศาสนกิจ   ณ  ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 15 - 16  กุมภาพันธ์ 2562...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมงานประชุมการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
  ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และร่วมประชุมการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น เชียงใ...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับผู้เชียวชาญด้านการศึกษา สำนักพิมพ์ Oxford University Press
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ Mr.Joon Lee ผู้เชียวชาญด้านการศึกษา สำนักพิมพ์ Oxford University Press ในโอกาสเยี่ยม และนิเทศครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่  6  ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์...
  รายละเอียด >>>
 • Sharing best Teaching Techniques
  ฝ่ายภาษาต่างประเทศโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดอบรมครูภาษาอังกฤษในห้วข้อ"Sharing best Teaching Techniques" โดย ครูผู้สอนภาษาาอังกฤษ ณ ห้องประชุมเล็กอาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส ในวันที่29-30 มกราคม 2562...
  รายละเอียด >>>
 • วันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 27
  ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 27 โดยได้รับเกียรติจาก นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานพิธีเปิดงาน ซึ่งการจัดงานวันการศึกษาเอกชน เป็นการเชิดชูเกียรติ ...
  รายละเอียด >>>
 • อบรม "การทำ Clip Video และการทำ Vlog เบื้องต้น"
  สำนักงานสื่อสารองค์กร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการอบรม "การทำ Clip Video และการทำ Vlog เบื้องต้น" โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิริยา วิกรมโยธิน ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาคเหนือ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมด้วยทีมงานจากบริษัทแคนนอ...
  รายละเอียด >>>
 • อำลาอาลัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นวีร์
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานเลี้ยงอำลาอาลัยให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น วีร์โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติ์ธเนศ  พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ให้โอวาท และรับฟังปัจฉิมโอวาทจากผู้อำนวยการ โอวาทจากนายกสมา...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีจบหลักสูตร Baccalaureate Sunday นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีจบหลักสูตร Baccalaureate Sunday ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น วีร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ ผศ.ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์ ประธานมูลนิธิสภาคริสเตียนแห่งเอเชีย (CCA) และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลั...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีจบหลักสูตร Baccalaureate Sunday นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีจบหลักสูตร Baccalaureate Sunday ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น Lumiere'18 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์พรพัก จวนชัยภูมิ ผู้อำนวยการประทีปของไทย สภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้เทศนา และ รศ.ดร.เจษฏ์ โทณะ...
  รายละเอียด >>>
 • งานเลี้ยงต้อนรับผู้เทศนาและผู้ให้โอวาทในพิธีจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้เทศนาและผู้ให้โอวาทในพิธีจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 และร่วมแสดงความยินดีแด่นักเรียนที่ได้รับรางวัล Best all around student และรางวัล Honorable mention student   ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชี...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันด้านวิชาการและกิจกรรมตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป ที่จัดโดยสถาบัน องค์กรต่างๆ ในปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์นิคม ...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว ด้วงน้อย
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว ด้วงน้อย ที่ได้สูญเสีย อ.วราวุธ ด้วงน้อย (อดีตหัวหน้างานกิจการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาจารย์ผู้สอนวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ) โดยเจ้าภาพได้ตั้งบำเพ็ญกุศล ณ ...
  รายละเอียด >>>
 • รับมอบทุน จากมูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รับมอบทุน จากมูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์  ศูนย์คนดีศรีแผ่นดิน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ อาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาประถมศึกษาภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสศึกษาดูงานและเก็บข้อมูลด้านการบริการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อการเรียนรู้ห้องเรียนนวัตกรรมร...
  รายละเอียด >>>
 • โล่เกียรติคุณ โครงการ The Heart of Giving
  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  โรงเรียนแบบอย่างการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนมีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม ผ่านโครงการ The Heart of Giving  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมงาน ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่ 4 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่
  ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ผู้บริหาร คณะครุและนักเรียน ร่วมงาน  ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่ 4 “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่”  และร่วมบริจาคกองทุน 10 บาทเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ณ ...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ นักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ  ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ในโอกาสศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ของแผนกนโยบายและแผน บุคลากร และทะเบียน ณ ห้องโสต อาคารร่มเกล้า เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ...
  รายละเอียด >>>
 • ลงนามความร่วมมือ Stamford International University
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จาก Stamford International University จังหวัดเพชรบูรณ์ ในโอกาสลงนามทำความร่วมมือ MoU กับโรงเรียนเพื่อร่วมเป็นพันธมิตรด้านวิชาการเพื่อการแนะแนวนักเรียนด้านการศึกษาต่อ ณ ห้องประชุม VIP อา...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ Hokkaido Government
  ผู้บริหารและครูจาก Hokkaido Government พบปะหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างกัน รวมถึงสังเกตการณ์การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือในการส่งเสริมวัฒนธรรมและการเดินทางร...
  รายละเอียด >>>
 • ลงนามความร่วมมือ Mokwon University สาธารณรัฐเกาหลี
  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 คณะผู้บริหารโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Mokwon University สาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสลงนามความร่วมมืออันดีระหว่างกัน เพื่อทำข้อตกลงด้านการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนของโรงเรียนฯ...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  ผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว อ.อภิรัช สร้างสุขดี (ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) ที่ได้สูญเสียคุณแม่ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ทางเจ้าภาพตั้งศพ ณ โบสถ์พระหฤทัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โรงเรียนฯ จะร่วมเป็นเจ้าภาพ ในวันที่ 25 มกราคม 2562 ...
  รายละเอียด >>>
 • งานชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารีเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ครั้งที่ 6
  ผู้บริหาร คณะครู ลูกเสือ - เนตรนารีโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารีเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ครั้งที่ 6 ได้รับความกรุณาจาก พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธี&...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 ร่วมถวายพานพุ่มสักการะ ณ บริเวณพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ...
  รายละเอียด >>>
 • วันครู ประจำปี 2562
  คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู ที่ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันครู ประจำปี 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันครู
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันครู โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เป็นผู้เทศนา โดยมีคณะผู้บริหารและคณะครูจาก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนดารา...
  รายละเอียด >>>
 • นิเทศติดตาม โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชน
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในโอกาสนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชน ณ ห้องประชุม Van Alen Harris Conference Room อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันท...
  รายละเอียด >>>
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาท ความสำคัญ และรู้จักหน้าที่ของตนเอง กิจกรรมประกอบด้วยฐานกิจกรรมการเรียนรู้ เกมส์นันทนาการ การประดิษฐ์ การค้นคว้า การทดลอง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562...
  รายละเอียด >>>
 • นักศึกษาเก่าดีเด่นยอดเยี่ยม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในโอกาสเข้ารับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่นยอดเยี่ยม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561  ณ โรงแรมกรีนเลค เชียงใหม่  เมื่อวัน...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว เตชะคฤห ที่ได้สูญเสีย  อ.บุญสรวม เตชะคฤห  ( อดีตผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายวิชาการของโรงเรียนฯ )  โดยได้ตั้งบำเพ็ญกุศล  ณ วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่  ม...
  รายละเอียด >>>
 • สวัสดีปีใหม่ 2562
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมส่งความสุขเนื่องในเทศกาลปีใหม่แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานราชการ เขตพื้นที่การศึกษา  และหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนมาโดยตลอด...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีระลึก 113 ปี วันพระราชทานนามโรงเรียน
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีระลึกวันพระราชทานนามโรงเรียน ปีที่ 113 ณ โบสถ์ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 โดยมีนักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบัน ผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีร่วมรำลึกถึงบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งโรงเรียนและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด...
  รายละเอียด >>>
 • ราตรีเพลินเพลง : Music Night 2018
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานราตรีเพลินเพลง : Music Night 2018 แสดงความสามารถทางด้านดนตรีของนักเรียนทุกระดับชั้น ประกอบแสง สี เสียง อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา ณ สนามฟุตบอลของโรงเรียน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561...
  รายละเอียด >>>
 • กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ศึกษาดูงานกรุงเทพมหานคร
  คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ศึกษาดูงานโรงเรียนกรุงเทพคริตส์เตียน และโรงเรียนไผทอุดม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 - 4 ธ้นวาคม 2561...
  รายละเอียด >>>
 • Merry Christmas & Happy New Year 2019
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเฉลิมฉลองวันคริสตสมภพ ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น รับชมการแสดงจากนักเรียน F.O.C. และกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง ณ บริเวณสนามจามจุรี  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในเทศกาลคริสตสมภพ
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในเทศกาลคริสตสมภพ โดยได้รับเกียรติจากศาสนาจารย์ ดร.บุญรัตน์  บัวเย็น ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  เป็นผู้เทศนา ณ โบสถ์ของโรงเรียน และภาครื่นเริง ณ โรงยิมของโรงเรียน...
  รายละเอียด >>>
 • กีฬาคริสตมาสสัมพันธ์ครู-บุคลากร
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานกีฬาคริสตมาสสัมพันธ์ครู-บุคลากร เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีและการแสดงความชื่นชมยินดีในการเสด็จมาประสูติขององค์พระเยซูคริสต์ร่วมกันโดยมีกิจกรรมตลอดทั้งวัน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561...
  รายละเอียด >>>
 • คริสตสมภพร่วมกับคริสตจักรท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561
  ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดคริสตมาสสัมพันธ์ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวัน คริสตสมภพร่วมกับคริสตจักรท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 8 - 9 ธันวาคม ค.ศ.2018 ณ คริสตจักรศรีชัยพร อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคริสตสมภพของนักการ-รปภ.
  ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคริสตสมภพ ให้กับนักการ-รปภ.ของโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์อมร สารสมุทร ผู้อำนวยการหน่วยงานเผยแพร่พระกิตติคุณ  สภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้เทศนา ณ โบสถ์ของโ...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิมยาลัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน เพื่อคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยทางโรงเรียนได้ส่ง อ.รุ่งกานต์ วังบุญ เสนอรับการตรวจประเมิน ห้องประชุม Van Alen Harris Conference Room อาคาร 100 ปี...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมพิธี วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุ...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เวียงป่าเป้า
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เวียงป่าเป้า ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561...
  รายละเอียด >>>
 • ค่ายค้นฝัน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
  งานจิตวิทยาการปรึกษา แนะแนว และการศึกษาพิเศษ ร่วมกับ แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมกันจัดโครงการ “ค่ายค้นฝัน” สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ บ้านสวนคุณพ่อ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23 – 24 พ.ย. 2561 โดยมุ่งเน้นการส...
  รายละเอียด >>>
 • School Mental Health
  งานจิตวิทยาการปรึกษา แนะแนว และการศึกษาพิเศษ ฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ School Mental Health ขึ้น ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ...
  รายละเอียด >>>
 • Harris the Musical : the Treasure Within
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการแสดงละครเพลง "Harris the Musical : the Treasure Within" ณ โรงละครกาดเธียเตอร์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว การจัดแสดงละครเพลงครั้งนี้ นับเป็นการแสดงครั้งประวัติศาสตร์ ที่ได้แสดงถึงความอุทิศ ทุ่มเท เสียสละ ของพ่อครูแฮรีส...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันระลึกถึง ศาสนาจารย์ ดร.วิลเลียม แฮรีส
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยจัดการนมัสการพระเจ้าให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น เนื่องในวันระลึกถึง ศาสนาจารย์ ดร.วิลเลียม แฮรีส อดีตครูใหญ่ผู้เสียสละด้วยความเชื่อในพระเจ้าเพื่อพัฒนาโรงเรียนฯ การนมัสการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2561 ให...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสศึกษาดูงานแนวทางการจัดการศึกษา หลักสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอน ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ คณะผู้ทำพันธกิจด้านการศึกษา Partnership consultation on Education
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยให้การต้อนรับ คณะผู้ทำพันธกิจด้านการศึกษา (Partnership consultation on Education) ในโอกาสเยี่ยมชมการจัดการศึกษาของโรงเรียนฯ และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561...
  รายละเอียด >>>
 • International education Expo 2018
  สำนักงานที่ปรึกษาการพาณิชย์ สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมกับโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานการศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา International education Expo 2018 โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงจากประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษเข้าร่...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ โรงเรียนสมอทอดศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนสมอทอดศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ในโอกาสศึกษาดูงานหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดรูปแบบการเรียนการสอน การจัดทำสื่อการเรียนการสอน และรูปแบบการบริหารจัดการ ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ 2 เมื่...
  รายละเอียด >>>
 • แฮรีสมินิมาราธอน ครั้งที่ 36
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการแข่งขันวิ่งการกุศล แฮรีสมินิมาราธอน ครั้งที่ 36 โดยได้รับเกียรติจาก นายธนิต ชุมแสง นายกสมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก ณ ลานหน้า PRC Gy...
  รายละเอียด >>>
 • รางวัล “เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 12
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ คว้าชนะเลิศ จากการประกวด “เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 12ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา       จากที่นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้เข้าร่วมแข...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อน St. Hilda's Primary School
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก St. Hilda's Primary School ประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความรู้ในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2561...
  รายละเอียด >>>
 • กีฬาครอบครัวอนุบาลสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการแข่งขัน กีฬาครอบครัวอนุบาลสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามฟุตบอล PRC ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ภายใต้พื้นฐานของ PRC Spirit : To Love To Care To Share To Help To Sacr...
  รายละเอียด >>>
 • นำเสนอผลงาน มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 (EDUCA 2018)
  ดร.กิตติพันธ์ อุดมเศรษฐ์ หัวหน้าแผนกพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากร พร้อมด้วยครูขวัญวรา วงค์คำ ครูพจนวรรชย์  พรหมสวัสดิ์ และครูณรงค์ศักดิ์ เมธีชุติกุล ได้รับเชิญจากบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดงาน "มหกรรมทางการศึกษาเพื่อ...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมพัฒนาวิชาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  แผนกพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากร ฝายวิชาการและประกันคุณภาพ จัดอบรมพัฒนาวิชาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในช่วงก่อนปิดภาคเรียนและในระหว่างปิดภาคเรียน ตั้งแต่ว...
  รายละเอียด >>>
 • พี.อาร์.ซี.รักภาษาจีน รวมวัยทีนตะลุยปักกิ่ง 2018
  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน ที่ Beijing Chinese Language and Culture College  ทัศนศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  อาทิเช่น กำแพงเมืองจีน วังต้องห้าม จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระรา...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมบริหารแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ( CPED )
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมบริหารแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ( CPED ) จากคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน สมาคมโรงเรียนเอกชน จ.เชียงใหม่  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ e-Cla...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช
  ผู้บริหาร คณะครู  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล และวางพวงมาลาถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหว...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายราชสักการะ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ห้องนิทรรศการ 1&nb...
  รายละเอียด >>>
 • เยี่ยมเยียนคริสตจักรท้องถิ่น
  ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เยี่ยมเยียนคริสตจักรท้องถิ่น  เพื่อให้บุคลากรโรงเรียนและสมาชิกคริสตจักรได้สามัคคีธรรมร่วมกัน มีโอกาสหนุนใจในความเชื่อศรัทธาและการทำพันธกิจรับใช้พระเจ้า ณ คริสตจักรศรีชัยพร อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ เมื่...
  รายละเอียด >>>
 • แสดงความยินดีกับ ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล
  ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในโอกาสเข้ารับประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 โดยเข้ารับเมื่อวันที่ 4 ตุลา...
  รายละเอียด >>>
 • อบรม จิตสำนึกและการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  จัดการอบรมหัวข้อ "จิตสำนึกและการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย" โดยได้รับเกียรติจากคุณกรกต พรมโสดา วิทยากรจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน  เพื่อสนับสนุนนโยบายการลดการใช้พลังงานในโรงเรี...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในการปิดภาคเรียน
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และประชุมครูรวม โดยได้รับเกียรติจากศาสนาจารย์พรพัก  จวนชัยภูมิ  ผู้อำนวยการประทีปของไทย  สภาคริสตจักรในประเทศไทย   ณ โบสถ์ของโรงเรี...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  ผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว อ.สมเพชร เมฆรา (หัวหน้าแผนกบุคลากร) ที่ได้สูญเสียคุณพ่อสมัย แผ่นชัยภูมิ (บิดา) โดยทางเจ้าภาพจัดให้มีการนมัสการพระเจ้า ณ คริสตจักรธรรมประทีป ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24 - 26 กันยาย...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมพิธีวันมหิดล
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561...
  รายละเอียด >>>
 • วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561
  ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ วิทยาลัย ร่วมงาน วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 จัดโดยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561...
  รายละเอียด >>>
 • วันสันติภาพสากล
  วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี องค์กรสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันสันติภาพสากล จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนในแต่ละประเทศทั่วโลกได้รำลึก อ่านสารวันสันติภาพสากลของนายกรัฐมนตรีและสารจากเลขาฺธิการองค์การสหประชาชาติ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกแห่งสันติภาพ คุณธรรมให้เ...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีเข้าประจำกองลูกเสือเนตรนารี 2561
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้จัดพิธีเข้าประจำกองลูกเสือเนตรนารี สำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สามัญรุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และพิธีทบทวนคำปฏิญาณ ณ บริเวณสนามจามจุรี และตามระดับชั้น เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561...
  รายละเอียด >>>
 • เข้าเฝ้าฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา โปรดให้หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปทรงปฎิบัติพระกรณียกิจ ในการประทานพระวโรกาสให้ ศาสนาจารย์บัณฑิต  อินทรเทพ  ผู้แทนผู้จัดการ-ผู้อำนว...
  รายละเอียด >>>
 • PRC Music Showcase
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการแสดงดนตรี PRC Music Showcase แสดงความสามารถของนักเรียนทางด้านดนตรี และนาฏศิลป์ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561...
  รายละเอียด >>>
 • อบรม "การพัฒนาศักยภาพเยาวชนนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง Young Radio"
  นักเรียนชมรมเสียงตามสาย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้ารับการอบรม "การพัฒนาศักยภาพเยาวชนนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง Young Radio" จัดโดยคณะทำงานเครือข่ายวิทยุโทรทัศน์คริสเตียนสภาคริสตจักรในประเทศไทย ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ โดยมีวั...
  รายละเอียด >>>
 • แถลงข่าว การแสดงละครเพลง Harris the Musical
  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมนักเรียนเก่าฯ จัดงานแถลงข่าว การจัดแสดงละครเพลง Harris the Musical : The Treasure Within ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ กาดเธียร์เตอร์ อุทย...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปของ คุณครูชื่นฤดี(บานชื่น) หาจัตุรัส ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้เสียชีวิตด้วยเลือดออกบริเวณก้านสมอง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 ทางครอบครัวตั้งศพบำเพ็ญกุศ ณ บ้านเลขท...
  รายละเอียด >>>
 • รีทรีตนักเรียน FOC ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
  ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้กำหนดให้มีการจัด รีทรีตนักเรียน FOC ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์พิริยะ  ประดิษฐสอน ศิษยาภิบาลคริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ เป็นวิทยากรคัมภีร์ศึกษา ณ วังธ...
  รายละเอียด >>>
 • รับมอบ Leo Trap กับดักไข่ยุงลาย
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยคุณพลากร ภาคภูมิ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค เทศบาลนครเชียงใหม่ เข้ามามอบ Leo Trap กับดักไข่ยุงลาย จำนวน 400 ชุด ให้แก่โรงเรียน โดย อ.สายจิต ลิลิต ผู้ช่วยผู้จัดการ เป็นตัว...
  รายละเอียด >>>
 • แสดงโชว์วิทยาศาสตร์ของ Mr. Joachim Hecker นักเขียนหนังสือแนววิทยาศาตร์จากประเทศเยอรมัน
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรมให้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : “การแสดงโชว์วิทยาศาสตร์ของ Mr. Joachim Hecker นักเขียนหนังสือแนววิทยาศาตร์จากประเทศเยอรมัน และการประชาสัมพันธ์โครงการใหม่ “Studienbrücke“ โครงการสะพานการศึกษา เป็นโครงการ...
  รายละเอียด >>>
 • น.ส.กชวรรณ ชมชื่น (นักเรียนเก่า PRC) เหรียญทอง กีฬาเทควันโด การแข่งขันเอเชียนเกมส์
  ขอแสดงความยินดีกับทีมเทควันโดพุ่มเซ่ประเทศไทย โดย 1 ในทีมนักกีฬาเทควันโด คือ น.ส.กชวรรณ ชมชื่น (นักเรียนเก่า PRC ป.ร.34395-คนที่ 3 จากซ้ายไปขวา) สามารถคว้าเหรียญทองเหรียญแรกใหักับประเทศไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ขอแสดงค...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมเชิงปฎิบัติการ การวางแผนโครงการเชิงพัฒนา ในโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียน
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก และครูบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง การวางแผนงาน โครงการ ในหัวข้อ การวางแผนโครงการเชิงพัฒนา ในโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สาณุรักษ์ ฟ่องวาร...
  รายละเอียด >>>
 • Foreign Language Day 2018
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงาน Foreign Language Day 2018 ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ได้แสดงความสามารถทางด้านภาษาในรูปแบบต่างๆ ณ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ...
  รายละเอียด >>>
 • มาตรการรณรงค์ป้องกันและการควบคุมโรค
  เนื่องจากเป็นช่วงของฤดูฝน ทำให้มีการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ง่าย เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปาก และโรคไข้เลือดออก เป็นต้น ทางโรงเรียนจึงได้มีมาตรการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ดังนี้1.ครูประจำชั้นและพยาบาลประจำห้องพยาบาลมีการตรวจคัดกรองนั...
  รายละเอียด >>>
 • 4th Harris Institute Open House-Inspiring STEM (2018)
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “4th Harris Institute Open House-Inspiring STEM”  ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น กิจกรรม Walk Rally ศูนย์การเรียนรู้ และภาพยนตร์ส...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา  12 สิงหาคม 2561  ณ บริเวณ...
  รายละเอียด >>>
 • ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา  12 สิงหาคม 2561  ณ บริเวณห้องนิทรรศการ 3 ศูนย์ประชุม...
  รายละเอียด >>>
 • อบรม การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยใช้แนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
  คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ จัดการอบรมครูผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เรื่อง “การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยใช้แนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน“ ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส โรงเรียนปรินส์รอย...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้า พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้า พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา  12 สิงหาคม 2561 ณ โบสถ์ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561...
  รายละเอียด >>>
 • สัปดาห์พัฒนาจิตใจ "Live a SMART Life"
  ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม สัปดาห์พัฒนาจิตใจ ในหัวข้อ "Live a SMART Life" ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ณ โรงละครของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 256...
  รายละเอียด >>>
 • สัปดาห์พัฒนาจิตใจ "Live a SMART Life"
  ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม สัปดาห์พัฒนาจิตใจ ในหัวข้อ "Live a SMART Life" ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ณ โรงละครของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 256...
  รายละเอียด >>>
 • สัปดาห์พัฒนาจิตใจ "Live a SMART Life"
  ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม สัปดาห์พัฒนาจิตใจ ในหัวข้อ "Live a SMART Life" ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ณ โรงละครของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 256...
  รายละเอียด >>>
 • สัปดาห์พัฒนาจิตใจ "Live a SMART Life"
  ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม สัปดาห์พัฒนาจิตใจ ในหัวข้อ "Live a SMART Life" ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ณ โรงละครของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 256...
  รายละเอียด >>>
 • สัปดาห์พัฒนาจิตใจ "Live a SMART Life"
  ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม สัปดาห์พัฒนาจิตใจ ในหัวข้อ "Live a SMART Life" ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ณ โรงละครของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 256...
  รายละเอียด >>>
 • สัปดาห์พัฒนาจิตใจ "Live a SMART Life"
  ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม สัปดาห์พัฒนาจิตใจ ในหัวข้อ "Live a SMART Life" ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ณ โรงละครของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 256...
  รายละเอียด >>>
 • สัปดาห์พัฒนาจิตใจ "Live a SMART Life"
  ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม สัปดาห์พัฒนาจิตใจ ในหัวข้อ "Live a SMART Life" ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ณ โรงละครของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 256...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจ...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพรชัยมงคล
  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีนายศุภชั...
  รายละเอียด >>>
 • เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมนักเรียนเก่าฯ จัดพิธี “ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561” ทั้งนี้เพื่อเป็นกา...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการเนื่องในวันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีนมัสการเนื่องในวันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์อุปถัมภ์โรงเรียน ณ PRC GYMNASIUM 2000 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561...
  รายละเอียด >>>
 • เยี่ยมเยียนคริสตจักรท้องถิ่น
  ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เยี่ยมเยียนคริสตจักรท้องถิ่น  เพื่อให้บุคลากรโรงเรียนและสมาชิกคริสตจักรได้สามัคคีธรรมร่วมกัน มีโอกาสหนุนใจในความเชื่อศรัทธาและการทำพันธกิจรับใช้พระเจ้า ณ คริสตจักรศรีชัยพร อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ เมื่...
  รายละเอียด >>>
 • สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (PTA) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (PTA) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในปีการศึกษา 2560 พร้อมกันนี้ได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ โดย ศจ.ไตรรัตน์ ทองสัมฤทธิ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นนายกสมาคมฯ  เมื...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี ในโอกาสศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านการศึกษา และหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุม Van Alen Harris Co...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านการศึกษา ณ ห้องประชุม Cornelia McGilvary Harris Auditorium  อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 &n...
  รายละเอียด >>>
 • รีทรีตครู บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561
  ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานรีทรีตครู บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561 ในหัวข้อ "ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก..."  มัทธิว 5:14 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ ดร.เอสเธอร์ เวคแมน อาจารย์ผู้สอนประจำวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวา...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับ สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ ผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง จำนวน 60 ท่าน ในโอกาสศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านการศึกษา และรับฟังการบรรยาย Chiangmai Model ณ ห้องประชุม Van Alen Harris Conference Room อาคาร 100 ปี ส...
  รายละเอียด >>>
 • Student Exchange Program: Shuangliu Experimental Primary School
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน จากShuangliu Experimental Primary School ในโอกาสแลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรม กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 5 - 10 กรกฎาคม 2561...
  รายละเอียด >>>
 • กรีฑาสีระดับประถมศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการแข่งขันกรีฑาสีระดับประถมศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก คุณก่อพงค์ นำบุญจิตต์ ผู้อำนวยการ การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน (นักเรียนเก่ารุ่น ธัญญ์ และสถาปนา) เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม...
  รายละเอียด >>>
 • กรีฑาสีระดับมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการแข่งขันกรีฑาสีระดับมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนิต ชุมแสง นายกสมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (นักเรียนเก่ารุ่น B&W81) เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เมื่อว...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ ผู้บริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ  ผู้บริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์และอนุกรรมการประสานงานเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ในโอกาสเยี่ยมโรงเรียนปรินส...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ประจำปี 2561 (กรุงเทพมหานคร)
  กองลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ ประเทศสวีเดน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ กร...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ประจำปี 2561 (เชียงใหม่)
  กองลูกเสือ เนตรนารี กองลูกเสือสำรอง สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561...
  รายละเอียด >>>
 • 200 ปีแห่งมิตรภาพระหว่างสหรัฐอเมริกาและราชอาณาจักรไทย
  ดร.สิรินันท์  ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมงาน "200 ปีแห่งมิตรภาพระหว่างสหรัฐอเมริกาและราชอาณาจักรไทย :200 YEARS of U.S.-Thai Friendship" ณ  โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 256...
  รายละเอียด >>>
 • Internal Robot Racing "GC Fun With IOT" 2018
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการแข่งขัน Internal Robot Racing "GC Fun With IOT" 2018 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน  ภายในงานพบกับการแข่งขันทักษะทางด้านค...
  รายละเอียด >>>
 • โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
  โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้กับนักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครองโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ระหว่างวันที่ 13 -14 มิถุนายน 2561...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน ในโอกาสพบปะผู้บริหาร และรับชมการนำเสนอผลงาน ดูสถานที่จริงในการทำงาน (ห้องGifted Computer ห้องเแลปที่ติดตั้งโปรแกรม) สัมภา...
  รายละเอียด >>>
 • บรรยายพิเศษการใช้ Social Media หัวข้อ "4.0 แชร์ผิดชีวิตเปลี่ยน"
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดบรรยายพิเศษการใช้ Social Media หัวข้อ "4.0 แชร์ผิดชีวิตเปลี่ยน"  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฏ์ โทณะวนิก คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสาธิต...
  รายละเอียด >>>
 • P.R.C. น้อมวันทาบูชาครู
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีไหว้ครูให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อระลึกพระคุณของบูรพาจารย์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  ผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว อ.ทองพูน เรือนมูล (ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3) ที่ได้สูญเสีย คุณพ่อสมจิตร ทาญานะ ทางเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านดง หมู่ที่ 11 ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โดยโรงเรียนจะเป็นเจ้าภาพ ในวันศุกร์ที...
  รายละเอียด >>>
 • การอบรม "นักจัดรายการที่ดีต้องทำอย่างไร"
  สำนักงานสื่อสารองค์กร จัดการอบรม "นักจัดรายการที่ดีต้องทำอย่างไร" ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก อ.ญาณิศา จันทร์เส็ง ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยพายัพ และ อ.อรรถวิทย์ สุจินตวงษ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ให้กับนักเรียนชมรมเสียงตามสา...
  รายละเอียด >>>
 • กิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 1. พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 2. วิทยาลัยพ...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ คุณ เจนนิเฟอร์ ฮาร์ไฮ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ในโอกาสพบปะพูดคุยกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุม Cornelia McGilvary Harris Auditorium อาคาร 100 ปีสถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 1 มิถ...
  รายละเอียด >>>
 • เดินรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบุหรี่โลก
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เดินรณรงค์ งดสูบบุหรี่และงดใช้สารเสพติด บริเวณภายในโรงเรียน และชุมชนโดยรอบของโรงเรียน เนื่องในวันงดสูบุหรี่โลก เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Yuxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Yuxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน  ในโอกาสประชุมปรึกษาหารือเรื่องการศึกษาด้านวิชาการ ณ ห้องประชุม VIP พิพิธภัณฑ์บ้านแฮรีส  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการขอบพระคุณพระเจ้าเนื่องในพิธีมอบถวายและเปิดสนามหญ้าเทียม
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการนมัสการขอบพระคุณพระเจ้าเนื่องในพิธีมอบถวายและเปิดสนามหญ้าเทียม โดยได้รับเกียรติจาก ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เป็นประธานในพิธี พร้อมการแข่งขันคู่เปิดสนามระหว่างครู PRC...
  รายละเอียด >>>
 • MOU Suncheon Maesan High School สาธารณรัฐเกาหลี
  โรงเรียนปรินสืรอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารโรงเรียนจาก Suncheon Maesan High School สาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาส ลงนามสัญญาความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) ณ ห้องประชุม VIP พิพิธภัณฑ์บ้านแฮรีส  เมื่อวันที่ 21 พฤษภ...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  ผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว อ.อนุสรณ์ วีระพงษ์ (ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) ที่ได้สูญเสีย คุณแม่ศรีพร วีระพงษ์ ทางเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดป่าแพ่ง ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยโรงเรียนจะเป็นเจ้าภาพ ในวันศุกร์ที่ 25...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร
  แผนกส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ครู และบุคลากร จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาล สำหรับผู้สัมผัสอาหาร โดยได้รับเกียรติจาก นายวรพจน์ รอดบุญชัย หัวหน้างานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เทศบาลนครเชียงใหม่ นางแสงจันทร์ กล่อมเกษม หัวหน้างานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เทศบาลนครเชียงใ...
  รายละเอียด >>>
 • รีทรีตครู – บุคลากรคริสเตียน ประจำปีการศึกษา 2561
  ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้กำหนดจัดรีทรีตครู – บุคลากรคริสเตียน ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น หัวข้อ“ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก...” พระธรรมมัทธิว 5:14 โดยได้รับเกียรติจากคณะศิษยาภิบาลคริสตจักรภาคที่ 1 เป็นวิทยากร ณ สวนพฤกษศาสตร์ทว...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนและประชุมครู ปีการศึกษา 2561
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนและประชุมครู ปีการศึกษา 2561  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์มานิจ   คำลาพิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรศรีงาม , ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน&...
  รายละเอียด >>>
 • รีทรีตนักการ-รปภ.ประจำปีการศึกษา 2561
  ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้กำหนดจัดรีทรีตนักการ-รปภ.ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ในหัวข้อ “ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก...” พระธรรม มัทธิว 5:14  โดยได้รับเกียรติจากศาสนาจารย์ ดร.ชุลีพรรณ  ศรีสุนทร ศิษยาภิบาลคริสตจักรสันต้น...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกพันธกิจการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ คริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกพันธกิจการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  ณ คริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561...
  รายละเอียด >>>
 • สัมมนาวิชาการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการสัมมนาวิชาการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองต่อปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของโรงเรียน  ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ...
  รายละเอียด >>>
 • โครงการบูรณาการสะเต็ม มัธยมศึกษาตอนต้น โดยส่งสัญญาณผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการคัดเลือกให้โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เป็นศูนย์ฝึกอบรมครูสะเต็มศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล  โ...
  รายละเอียด >>>
 • แผนกพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากร จัดอบรมพัฒนาวิชาชีพสำหรับครูและบุคลากรของโรงเรียนด้านการใช้เทคโนโลยี
  แผนกพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากรจัดอบรมพัฒนาวิชาชีพสำหรับครูและบุคลากรของโรงเรียนด้านการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 17-24 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารอำนวยการ 2 มีคร...
  รายละเอียด >>>
 • สัมมนาผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย problem solving & Dicision Making
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการสัมมนาผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายต่างๆของโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดปีการศึกษาใหม่ในหัวข้อ Performance Improvement การพัฒนาผลงานให้ตอบโจทย์องค์กร problem solving & Dicision Making การแก้ปัญหาและตัดสินใจ...
  รายละเอียด >>>
 • โครงการบูรณาการสะเต็ม มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยส่งสัญญาณผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการคัดเลือกให้โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เป็นศูนย์ฝึกอบรมครูสะเต็มศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล  โ...
  รายละเอียด >>>
 • รดน้ำดำหัวขอสุมาลาโทษ และขอพรจากคณะผู้บริหารของโรงเรียน
  ฝ่ายสนับสนุน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมรดน้ำดำหัวขอสุมาลาโทษ และขอพรจากคณะผู้บริหารของโรงเรียน และคุณครูอาวุโส เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสศึกษาดูงาน ด้านงานการเงิน งานพัสดุ งานธุรการ งานโสตทัศนศึกษา งานประกันคุณภาพ งานอาคารสถานที่ งานทะเบียน และงานบรรณารักษ์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาค...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  ตัวแทนฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 ณ บริเวณพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ บ้านเมืองงาย อ.เชียงดาว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561...
  รายละเอียด >>>
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงละครของโรงเรียน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561...
  รายละเอียด >>>
 • คณะครู นักเรียน ร่วมรดน้ำดำหัว ผู้บริหารและครูอาวุโส
  คณะครู นักเรียน ร่วมรดน้ำดำหัวขอสุมาลาโทษ และขอพรจากคณะผู้บริหารของโรงเรียน และคุณครูอาวุโส เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ...
  รายละเอียด >>>
 • ปฐมนิเทศครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
  ฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการปฐมนิเทศครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้จัดการ ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับ  แนะนำโรงเรียนในภาพรวม และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ ณ ห้องประชุมเล็กอาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส  เมื...
  รายละเอียด >>>
 • PRC​ SPIRIT​ RUN​ 2018​
  สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการ​แข่งขัน​วิ่ง​ ส.น.ป. มินิ​มาราธอน PRC​ SPIRIT​ RUN​ 2018​  จัด​โดย​ ชมรม​วิ่ง​ P.R.C​. Running​ Club เมื่อ​วันที่​ 12​ เมษายน​ 2560 ...
  รายละเอียด >>>
 • ดำหัวปี๋ใหม่ ประชุมใหญ่ ส.น.ป. ประจำปี 2561
  สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานดำหัวปี๋ใหม่ ประชุมใหญ่ ส.น.ป. ประจำปี 2561 โดยมีนักเรียนเก่าทุกรุ่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ร่วมรดน้ำดำหัวครูอาวุโสและนักเรียนเก่าอาวุโส เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมีนายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับ โรงเรียนดาราวิทยาลัย
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารภายใน หัวหน้าแผนก หัวหน้างานสนับสนุน และหัวหน้าศาสนกิจ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ในโอกาสศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านต่างๆ ในระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประเล็ก อาคา...
  รายละเอียด >>>
 • โครงการพัฒนาครูสู่สมรรถนะสากล รุ่นที่ 3
  ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ นำคณะครูในโครงการพัฒนาครูสู่สมรรถนะสากล รุ่นที่ 3 เดินทางไปศึกษาดูงานด้าน STEM ณ Aichi High School of Technology and Engineering ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2561...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง จังหวัดลำพูน
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง จังหวัดลำพูน ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการบริหารงานวิชาการ งานจัดหลักสูตร การจัดห้องเรียนพิเศษ กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อว...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับ Chang Jung Senior High School
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ใหการต้อนรับ คณะครูและนักเรียน จาก Chang Jung Senior High School ประเทศไต้หวัน ในโอกาส แลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 23 - 29 มีนาคม 2561...
  รายละเอียด >>>
 • รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรัตน ประจำปีการศึกษา 2560
  ศาสนาจารย์บัณฑิต อินทรเทพ อนุศาสกและรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน และ อ.รักษ์พงค์ สิทธิธัญญ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน นำนักเรียนดียอดเยี่ยม Best All Around Student ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวณิชากร ไชยวุฒิ (...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจาก Sekolah Bina Persada ประเทศอินโดนีเซีย
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจาก Sekolah Bina Persada ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีนักเรียนจำนวน 12 ตน และครูจำนวน 2 คน ที่จะมาทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความรู้ในโรงเรียน วันที่  27 มีนาคม 2561...
  รายละเอียด >>>
 • ONE MUSIC MANY CULTURES
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการแสดงฟรีคอนเสิร์ต  THE EMOTION OF MUSIC PART 18 "ONE MUSIC MANY CULTURES"By The Prince Royal's College Marching Band and The Prince Royal's College String Orchestra  ณ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮ...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  ผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว อ.โยธิน อ้ายพิงค์ชัย (ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) ที่ได้สูญเสีย คุณพ่อสุจิตร อ้ายพิงค์ชัย ทางเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดป่าแพ่ง ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยโรงเรียนจะเป็นเจ้าภาพ ในวันพุุธที่ 2...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับ โรงเรียนต้นกล้า
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะครูนักเรียน โรงเรียนต้นกล้า ในโอกาสเข้ารับฟังการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะครูนักเรียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ ณ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561...
  รายละเอียด >>>
 • Educate,Empower,Inspire
  แผนกภาษาต่างประเทศจัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ในห้วข้อ "Educate,Empower,Inspire" ้เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยมีครูชาวต่างประเทศและครูภาษาอังกฤษชาวไทยจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และขอบคุณพระเจ้าสำหรับบุคลากรเกษียณอายุงาน พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรสำหรับครูที่ได้รับรางวัลงานวิจัย และสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี ...
  รายละเอียด >>>
 • การอบรมการถ่ายภาพเบื้องต้น “เพนกวินบินได้ ปี 2”
  สำนักงานสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม การอบรมการถ่ายภาพเบื้องต้น “เพนกวินบินได้ ปี 2” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติพันธ์ อุดมเศรษฐ์ หัวหน้าหัวหน้าแผนกพัฒนาวิชาชีพ และส่งเสริมคุณภาพครู และ อ.กฤษกร งานคำอ้าย ให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 ณ...
  รายละเอียด >>>
 • อำลาอาลัยให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น CONQUEST'17
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานเลี้ยงอำลาอาลัยให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น CONQUEST'17 โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ให้โอวาท และรับฟังปัจฉิมโอวาทจากผู้อำนวยการ โอวาทจากนายกสมาคม...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ Aichi School of Technology and Engineering
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร จาก Aichi School of Technology and Engineering และคณะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน และสาธิตการใช้ชุด STEM เพื่อการศึกษา ณ ห้องประชุมพิพิทธภัณฑ์แฮรีส เมื่อวันที่ 5 มีน...
  รายละเอียด >>>
 • สัมมนาผู้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนปีการศึกษา 2560
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดสัมมนาผู้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้างการบริหารปีการศึกษา 2560 เพื่อวางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษา 2561 ณ แม่โจ้กอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 ...
  รายละเอียด >>>
 • Big Cleaning Day
  เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลง ทำให้นักเรียนป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ และเพื่อป้องกันการระบาดในโรงเรียน ฝ่ายพยาบาลและครู ได้มีการตรวจคัดกรองหน้าแถว สวม Mask ให้นักเรียนที่มีอาการไอ จามหรือมีน้ำมูก ให้สุขศึกษาและการล้างมือแก่นักเรียน เน้นย้...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีรับมอบแว่นสายตาแก่นักเรียน
  พิธีรับมอบแว่นสายตาแก่นักเรียน  โครงการแก้ไขปัญหาด้านการมองเห็นในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 122 คน โดย ฝ่ายงานพยาบาล งานกิจการนักเรียนร่วมกับฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ งานสร้างเสริมสุขภาพ เทศบาลนครเชียงใหม่ ณ โรงละคร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ว...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  ในศึกษาดูงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 27 กุม...
  รายละเอียด >>>
 • นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing)
  แผนกพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากร และแผนกวัดผลประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาในสังกัดฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ อาคา...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร นักศึกษา วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ในโอกาสศึกษาดูงาน การบริหารสถานศึกษา การประกันคุณภาพสถานศึกษา และกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เม...
  รายละเอียด >>>
 • บรรยายพิเศษ และดาราศาสตร์ให้อะไรกับชีวิต และพัฒนาความรู้สู่ความเป็นเลิศทางดาราศาสตร์
  ศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ สถาบันแฮรีส  โรงเรียนปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ให้อะไรกับชีวิต" ภายใต้โครงการ  "พัฒนาความรู้สู่ความเป็นเลิศทางดาราศาสตร์" โดยทางศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ได้เรียนเชิญ อ...
  รายละเอียด >>>
 • อำลาอาลัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น พลินทร์
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานเลี้ยงอำลาอาลัยให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น พลินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติ์ธเนศ  พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ให้โอวาท และรับฟังปัจฉิมโอวาทจากผู้อำนวยการ โอวาทจากนาย...
  รายละเอียด >>>
 • พลังใสวัยทีน (The Power of Youth)
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยฝ่ายศาสนกิจ ได้กำหนดจัดค่ายนักเรียน “พลังใสวัยทีน” (The Power of Youth)  เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม ส่งเสริมให้นักเรียนมี P.R.C.Spirit มีทักษะในการดำเนินชีวิต เห็นคุณค่าภายในตนเองและผู้อื่น ณ บ้า...
  รายละเอียด >>>
 • ปันด้วยใจ ให้ด้วยรัก
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยฝ่ายศาสนกิจ ได้กำหนดจัดโครงการ "ปันด้วยใจ ให้ด้วยรัก" ณ โรงเรียนบ้านห้วยฝาง ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่  และโรงเรียนอนุบาลเต็มสิริ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2651 ...
  รายละเอียด >>>
 • รีทรีตคณะกรรมการนักเรียน F.O.C. ระดับมัธยมศึกษา
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยฝ่ายศาสนกิจ ได้กำหนดจัดงานรีทรีตคณะกรรมการนักเรียน F.O.C. ระดับมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ณ ปิงโค้งรีสอร์ท  อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม พ.ศ.2561 ...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีจบหลักสูตร Baccalaureate Sunday นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีจบหลักสูตร Baccalaureate Sunday ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น พลินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์อำนาจ สมบูรณ์ยิ่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการหน่วยงานศิษยาภิบาล สภาคริสตรจักรในประเทศไทย เป็นผู้เทศนา และ ศาสต...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีจบหลักสูตร Baccalaureate Sunday นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีจบหลักสูตร Baccalaureate Sunday ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น CONQUEST'17 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ ธีรพงษ์ ชัยศรี ศิษยาภิบาลคริสตจักรพายัพ เลขานุการคริสตจักรภาคที่ 1 เป็นผู้เทศนา และ นา...
  รายละเอียด >>>
 • งานเลี้ยงต้อนรับผู้เทศนาและผู้ให้โอวาทในพิธีจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้เทศนาและผู้ให้โอวาทในพิธีจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 และร่วมแสดงความยินดีแด่นักเรียนที่ได้รับรางวัล Best all around student และรางวัล Honorable mention student  ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการขอบคุณพระเจ้าสำหรับนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการขอบคุณพระเจ้าสำหรับนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันด้านวิชาการและกิจกรรมตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป ที่จัดโดยสถาบัน องค์กรต่างๆ ในปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮ...
  รายละเอียด >>>
 • Low Carbon Mobility and Planing Workshop
  ร่วมการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการวางแผนการจัดการเดินทางและการขนส่งเมืองเชียงใหม่ตามแนวคิดการเดินทางแบบคาร์บอนตำ่(Low Carbon Mobility and Planing Workshop) เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูเมืองเก่าจัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม่และ องค์กรConnective Cities, G...
  รายละเอียด >>>
 • โครงการครูปรินส์ฯ จิตอาสา ครั้งที่ 5
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดโครงการครูปรินส์ฯ จิตอาสา ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินเหล็กไฟ ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นการรวมตัวของเพื่อนครูที่มีจิตอาสา ในการทำก...
  รายละเอียด >>>
 • PRC Robo-Showcase 2018
  ศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์ สถาบันแฮรีส จัดการแข่งขัน PRC Robo-Showcase 2018 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์ให้กับนักเรียนและเพื่อเตรียมความพร้อมสู่เวทีการแข่งขันในรายการระดับสูงต่อไป การแข่งขันแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. Brick Chall...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมงานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 26
  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมงานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 26 ภายใต้คำขวัญ "140 ปี การศึกษาเอกชนเชียงใหม่ 100 ปี ร้อยใจโรงเรียนราษฎร์ไทยก้าวสู่สากล" ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561  ณ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระชน...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมฉลองเทศการตรุษจีน
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมงานฉลองเทศการตรุษจีน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอมเพลส เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561...
  รายละเอียด >>>
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ตรวจสุขภาพประจำปีให้กับคณะครู บุคลากรของโรงเรียน ณ พิพิธภัณฑ์บ้านแฮรีส และโรงยิมของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2561...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ ในโอกาสศึกษาดูงาน ด้านการบริหารการศึกษาในประเทศ ในหัวข้อ”แนวคิดความรู้คู่คุณธรรม นำสู่การบร...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมนมัสการพระเจ้า
  ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสระลึกถึงการจากไปของ นายแพทย์ จอห์น เจ กูลเยอร์ และอาจารย์เบทซี่ กูลเยอร์ ผู้ก่อตั้งวงดุริยางค์ของโรงเรียน ณห้องนมัสการ Edwin B. McDaniel เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ที่สูญเสียคุณพ่อบุญเจริญ สัตยานุรักษ์ ณ ศาลาบุญทวีประสงค์ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เมื่อวันที่ 2...
  รายละเอียด >>>
 • สวัสดีปีใหม่ 2018
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมส่งความสุขเนื่องในเทศกาลปีใหม่แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานราชการ เขตพื้นที่การศึกษา  และหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนมาโดยตลอด...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ Brain-based Learning (BBL) ด้วย Interactive Notebook
  งานวิชาการและประกันคุณภาพโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคนิคการจัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอนตามแนวคิด Brain-based Learning (BBL) ด้วย Interactive Notebook ในระดับมัธยมศึกษา" ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮ...
  รายละเอียด >>>
 • นำเสนอผลงานสื่อเทคโนโลยีช่วยสอน
  ฝ่ายภาษาต่างประเทศโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นำเสนอผลงานสื่อเทคโนโลยีช่วยสอนผลิตโดยทีมครูชาวต่างประเทศ ณ อาคาร K.E.Wells เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561  ...
  รายละเอียด >>>
 • ฝ่ายภาษาต่างประเทศ ศึกษาดูงาน English Program
  ฝ่ายภาษาต่างประเทศโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นำครูภาษาอังกฤษระดับ ประถมและมัธยมศึกษาดูงานโปรแกรม Mini-English Program โรงเรียนอนุบาลลำปาง  และ English Program โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง  เมื่อวันที่18 มกราคม 2561 ...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความยินดีกับ สถานกงสุลอเมริกาเชียงใหม่
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ สถานกงสุลอเมริกาเชียงใหม่ เนื่องในโอกาส แนะนำ Ms. Montakan Tanchaisawat, Cultural Affairs Assistant และ  Ms. Varunee Torsricharoen, Economic and Commercial Specialist  ณ สถานกงสุลอเมริกา เ...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับคณะอนุชนสภาคริสตจักรแบ๊บติสท์แห่งนากาแลนด์
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานพันธกิจของโรงเรียน จากหน่วยงานอนุชนสภาคริสตจักรในประเทศไทย และคณะอนุชนสภาคริสตจักรแบ๊บติสท์แห่งนากาแลนด์ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561...
  รายละเอียด >>>
 • รับมอบเครื่อง Air Purifying Machines
  ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ และผู้บริหาร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมรับมอบเครื่อง Air Purifying Machines จากบริษัท Sejoong IS. โดย Mr. Jung Tae Hong (CEO) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันครู
  คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันครู โดยมี ศจ.บุญญวัฒน์ มโนปัน ศิษยาภิบาลอาวุโสคริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ เป็นผู้เทศนา เป็นผู้เทศนา ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561...
  รายละเอียด >>>
 • วันครู ประจำปี 2561
  คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู ที่ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันครู ประจำปี 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561...
  รายละเอียด >>>
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมี ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงาน เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาท ความสำคัญ และรู้จักหน้าที่ของตนเอง กิจกรรมประกอบด้วยฐานกิจกรรมการเรียนรู้ เกมส์นันทนาก...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ อาจารย์ นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ในโอกาสศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอน เทคโนโลยีการจัดการการเรียนการสอนสมัยใหม่ ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่...
  รายละเอียด >>>
 • สวัสดีปีใหม่ 2018
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมส่งความสุขเนื่องในเทศกาลปีใหม่แก่ หน่วยงานราชการ เขตพื้นที่การศึกษา สื่อมวลชน สถานีวิทยุ หนังสือพิมพ์ ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนมาโดยตลอด ...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีระลึก 112 ปี วันพระราชทานนามโรงเรียน
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีระลึกวันพระราชทานนามโรงเรียน ปีที่ 112 ณ โบสถ์ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2561 โดยมีนักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบัน ผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีร่วมรำลึกถึงบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งโรงเรียนและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด...
  รายละเอียด >>>
 • ราตรีเพลินเพลง : Music Night 2017
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานราตรีเพลินเพลง : Music Night 2017 แสดงความสามารถทางด้านดนตรีของนักเรียนทุกระดับชั้น ประกอบแสง สี เสียง อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา ณ สนามหน้าโบสถ์ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560...
  รายละเอียด >>>
 • Merry Christmas & Happy New Year 2018
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเฉลิมฉลองวันคริสตสมภพ โดยนักเรียนทุกระดับชั้นร่วมนมัสการพระเจ้า ณ บริเวณสนามจามจุรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560...
  รายละเอียด >>>
 • มอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์
  มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ โดยศูนย์คนดีศรีแผ่นดิน ได้จัดโครงการส่งเสริมเยาวชนคนดี ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการชื่นชม ส่งเสริมนักเรียน/นักศึกษาที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนข...
  รายละเอียด >>>
 • อบรม "นักจัดรายการที่ดีต้องทำอย่างไร"
  สำนักงานสื่อสารองค์กร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการอบรม "นักจัดรายการที่ดีต้องทำอย่างไร" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน ซึ่...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในเทศกาลคริสตสมภพ
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในเทศกาลคริสตสมภพ โดยได้รับเกียรติจากศาสนาจารย์ ดร.สมนึก จาริเพ็ญ ประธานกรรมการพันธกิจการอภิบาลชีวิตคริสเตียน สภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้เทศนา ณ โบสถ์ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 256...
  รายละเอียด >>>
 • กีฬาคริสตมาสสัมพันธ์ครู-บุคลากร
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานกีฬาคริสตมาสสัมพันธ์ครู-บุคลากร เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีและการแสดงความชื่นชมยินดีในการเสด็จมาประสูติขององค์พระเยซูคริสต์ร่วมกันโดยมีกิจกรรมตลอดทั้งวัน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ Nanyang Junior College
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจาก Nanyang Junior College ประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสทำกิจกรรมด้านดนตรี ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับ Aichi School of Technology and Engineering  และคณะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น  ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน เมื่อวันที่ 8...
  รายละเอียด >>>
 • คริสตมาสสัมพันธ์ หมวดคริสเตียนเมืองกลาง
  ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมคริสตมาสสัมพันธ์ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันคริสตสมภพร่วมกับคริสตจักรท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560  ณ หมวดคริสเตียนเมืองกลาง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 - 10 ธันวาคม พ.ศ.2560...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคริสตสมภพ นักการ-รปภ.
  ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคริสตสมภพของนักการ-รปภ.ของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับองค์พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอด ที่ได้เสด็จลงมาประสูติในโลกนี้ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจ...
  รายละเอียด >>>
 • จับฉลากอนุบาล(กลุ่มที่ 4 กลุ่มนักเรียนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2561
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีจับฉลากอนุบาล(กลุ่มที่ 4 กลุ่มนักเรียนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงละครของโรงเรียน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  ผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว อ.สุภาวดี จักขุเนตร ( เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ) ที่สูญเสียคุณแม่สุพิศ สมโพธิ์ มารดา ทางเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดศรีประดิษฐ์ (ป่าคา) หมู่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยโรงเรียนจะ...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยได้รับเกียรติจากศาสนาจารย์วิชา  นทีคุณธรรม ศิษยาภิบา...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมสัมมนา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 และกรอบคิดการศึกษาในยุค 4.0
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการอบรมสัมมนา ให้กับ Key Persons ในหัวข้อ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 และกรอบคิดการศึกษาในยุค 4.0 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สมชัย ศิริสุจินต์ นักคิด/นักเขียน และมุมมองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนในอนาคต โดย ...
  รายละเอียด >>>
 • วางพวงมาลาวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีวางพวงมาลาเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ โรงเรียนหางดงรัฐราษฏ์อุปถัมภ์
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนหางดงรัฐราษฏ์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่  ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการ และระบบ ICT ณ ห้องประชุม PTA เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ต้อนรับคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยศูนย์ประสานงานอาเซียนและฝ่ายเอกสัมพันธ์ สภาคริสตจักรฯ ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเล็กอาคาร 100 ปี...
  รายละเอียด >>>
 • Basic CPR การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน รุ่น 3
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นำโดย คุณศรีทัย สีทิพย์ หัวหน้างานบริการกลาง พร้อมด้วยทีมพยาบาลหน่วยฉุกเฉิน มาให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน รุ่น 3 (Basic...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับองค์กรคู่มิตร
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับองค์กรคู่มิตร โดยสำนักงานเอกสัมพันธ์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการขอบพระคุณพระเจ้าเนื่องในโอกาสบูรณะซ่อมแซมโบสถ์และหอสมุดมาลามาศ
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการนมัสการขอบพระคุณพระเจ้า เนื่องในโอกาสบูรณะซ่อมแซมโบสถ์และหอสมุดมาลามาศ  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนฯ เป็นผู้เทศนา ณ โบสถ์ของโรงเรียนฯ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกาย...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  ผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว อ.สง่า พรหมศรี (หัวหน้างานบริหารจัดการและบุคลากร ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6)ที่ได้สูญเสีย คุณแม่คำป้อ พรหมศรี โดยทางเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 52 หมู่ 4 บ้านสันป่าเลียง ต.หนองหอย อ.เมือง จ...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  ผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว อ.วสันต์ กัณทะวรรณา (เจ้าหน้าที่ฝ่ายศาสนกิจ)ที่ได้สูญเสีย คุณพ่อบุญทา กัณทะวรรณา โดยทางเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 73 หมู่ 8 บ้านปิงน้อย ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โดยโรงเรียนจะเป็นเจ้าภาพ ใน...
  รายละเอียด >>>
 • Study in the USA
  สำนักงานที่ปรึกษาการพาณิชย์ สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมกับโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานการศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา Study in the USA  ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิก...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ St. Andrew's Junior School
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนจาก St. Andrew's Junior School  ประเทศสิงคโปร์ ที่เข้ามาทำกิจกรรมกับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560...
  รายละเอียด >>>
 • กีฬาครอบครัวอนุบาลสัมพันธ์
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการแข่งขัน กีฬาครอบครัวอนุบาลสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามฟุตบอล PRC ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ภายใต้พื้นฐานของ PRC Spirit : To Love To Care To Share To Help To Sacr...
  รายละเอียด >>>
 • Shop for PRC Chapel ครั้งที่ 2
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรม Shop for PRC Chapel ครั้งที่ 2 จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคราคาพิเศษ พร้อมด้วยการแสดง กิจกรรมที่น่าสนใจ รายได้ทั้งหมดสมทบกองทุนโบสถ์นี้ที่เรารักษ์ ณ ลานอนุสาวรีย์หินหัวมุม เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560...
  รายละเอียด >>>
 • แฮรีสมินิมาราธอน ครั้งที่ 35
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการแข่งขันวิ่งการกุศล แฮรีสมินิมาราธอน ครั้งที่ 35 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก ...
  รายละเอียด >>>
 • กรีฑาสีระดับประถมศึกษา
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการแข่งขันกรีฑาสีระดับประถมศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก พ.อ.พงศธร บุญฟู  ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ.แม่ฮ่องสอน (นักเรียนเก่ารุ...
  รายละเอียด >>>
 • กรีฑาสีระดับมัธยมศึกษา
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการแข่งขันกรีฑาสีระดับมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.ชูวิทย์ กองแก้ว ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร งาว จ.ลำปาง (นักเรียนเก่ารุ่น Spider และรุ่นป่าน) เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาสมโภชเชี...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ St. Hilda's Primary School
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนจาก St. Hilda's Primary School ประเทศสิงคโปร์ ที่เข้ามาทำกิจกรรมกับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2560...
  รายละเอียด >>>
 • รับมอบเครื่องวัดสภาวะอารมณ์ (Say Emotion Machine) และ เครื่อง Nano water purifying machine
  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560  ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ และผู้บริหาร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมรับมอบเครื่องวัดสภาวะอารมณ์ (Say Emotion Machine) จาก บริษัท Wellnics. Inc โดย Mr. Seung ChoelHong ประธานบริษัท และเค...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ วันพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาคของ จ.เชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมครู-บุคลากรด้านเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2560
  แผนกพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากรร่วมกับแผนกบริการวิชาการ จัดอบรมครู-บุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ในระหว่างวันที่ 5-19 ตุลาคม 2560 โดยมีหัวข้อสำหรับครูผู้สอน 4 หัวข้อคือ การผลิตสื่อ CAI การผลิตสื่อวีดิ...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช
  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล และวางพวงมาลาถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจ...
  รายละเอียด >>>
 • สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ ระดับMOVERS ตามกรอบCEFR
  ฝ่ายภาษาต่างประเทศจัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษแก่นักเรียนชั้น ป.3 สอบ ระดับMOVERS ตามกรอบCEFR ณ อาคารเรียน ระดับชั้น ป.3. เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560...
  รายละเอียด >>>
 • ประชุมครูชาวต่างประเทศรุ่น 2
  ฝ่ายภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดประชุมครูชาวต่างประเทศรุ่น 2 ให้ความรู้เรื่องหลักสูตรและการวางแผนการสอน ความรู้ด้านวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ 2  เมื่อวันที่6 ตุลาคม 2560...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในการปิดภาคเรียน
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจากศาสนาจารย์ปรินดา มะโนวงศ์ ศิษยาภิบาลคริสตจักรที่ 1 เป็นผู้เทศนา  และประชุมครูรวม ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่...
  รายละเอียด >>>
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ Critical Reading and Writing
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Critical Reading and Writing การอ่านและการเขียนอย่างมีวิจารณญาณ โดย อ.พรพิไล  เลิศวิชา  ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 100ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560...
  รายละเอียด >>>
 • อบรม การสร้างอุปนิสัยผู้เรียนด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  จัดทำโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการสร้างอุปนิสัยผู้เรียนด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครูภายใต้ความร่วมมือทางคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาขอ...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ในโอกาสศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการจัดการขยะในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส   เมื่อวันที่ 2...
  รายละเอียด >>>
 • วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560
  ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ วิทยาลัย ร่วมงาน วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 จัดโดยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม อาคารอนุสรณ์ 80 ปี เรยีนา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 กันยายน 25...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ ให้การต้อนรับ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ในโอกาสศึกษาดูงาน การบริหารการศึกษา ของโรงเรียน ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ 2 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมพิธีวันมหิดล
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีเข้าประจำกองลูกเสือเนตรนารี 2560
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้จัดพิธีเข้าประจำกองลูกเสือเนตรนารี สำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สามัญรุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และพิธีทบทวนคำปฏิญาณ ณ บริเวณสนามจามจุรี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560...
  รายละเอียด >>>
 • วันสันติภาพสากล
  วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี องค์กรสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันสันติภาพสากล จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนในแต่ละประเทศทั่วโลกได้รำลึก อ่านสารวันสันติภาพสากลของนายกรัฐมนตรีและสารจากเลขาฺธิการองค์การสหประชาชาติ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกแห่งสันติภาพ คุณธรรมให้เ...
  รายละเอียด >>>
 • เข้าเฝ้าฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ประทานพระวโรกาสให้ ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นำคณะครูเกษียณอายุงานเข้าเฝ้าฯ กราบทูลลา และคณะครูที่ครบอายุการทำงาน 30 ปี เข้ารับประทานเข็...
  รายละเอียด >>>
 • รางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม"
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ จากการคัดสรรผลงาน "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2560 ในผลงาน"รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการทำงานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ในการประชุมท...
  รายละเอียด >>>
 • รีทรีตนักเรียน F.O.C.ระดับมัธยมศึกษา
  ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้กำหนดจัดรีทรีตนักเรียน F.O.C.ระดับมัธยมศึกษา ในระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม ค.ศ.2017 ณ หอพัก 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี   ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาพระวจนะของพร...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมพัฒนาผู้บริหาร ครูเอกชนเชียงใหม่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ...
  รายละเอียด >>>
 • บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนโครงการโบสถ์นี้ที่เรารัก
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ขอขอบคุณ นายจุมพล ชุติมา ที่ได้บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนโครงการโบสถ์นี้ที่เรารัก จำนวน 100,000 บาท โดยมี ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
  ตัวแทนคณะครู ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ณ  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมือวันที่ 12 สิงหาคม 2560...
  รายละเอียด >>>
 • ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
  งานพยาบาล และงานอาคารสถานที่ จัดการพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ในบริเวณห้องเรียน อาคารเรียน รวมถึงการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ป้องกันโรคไข้เลือดออก...
  รายละเอียด >>>
 • 3rd Harris Institute Open House
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีเปิดงาน 3rd Harris Institute Open House โดยได้รับเกียรติจาก ผูู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้...
  รายละเอียด >>>
 • 3rd Harris Institute Open House
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงาน “3rd Harris Institute Open House” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้เรียนในด้านการประยุกต์ใช้ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation skills) ได้แก่ การสื่อสาร(Communication) การคิดวิเคราะห์(Critical T...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมแ...
  รายละเอียด >>>
 • ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา  12 สิงหาคม 2560  ณ บริเวณห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุม...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  ผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว อ.จำปูน เกตุโฉม เจ้าหน้าที่ห้องทะเบียน ที่ได้สูญเสีย คุณพ่อจำรอง เกตุโฉม โดยทางเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดเชฏฐาวรคุปต์ (วัดป่าขุย) ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โรงเรียนจะเป็นเจ้าภาพ ในคืนวันอั...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้า พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้า พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา  12 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 11 ...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
  ผู้บริหารโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ (อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต)  ณ โบสถ์ เฮ็นรี่ ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560  ...
  รายละเอียด >>>
 • Let's Change
  ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม สัปดาห์พัฒนาจิตใจ ในหัวข้อ "Let's  Change" ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ณ โรงละครของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 25...
  รายละเอียด >>>
 • มอบ “ดอกดารารัตน์”
  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย มอบ “ดอกดารารัตน์” (ดอกไม้จันทน์) โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลั...
  รายละเอียด >>>
 • Let's Change
  ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม สัปดาห์พัฒนาจิตใจ ในหัวข้อ "Let's  Change" ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ณ โรงละครของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 25...
  รายละเอียด >>>
 • Grand Prix 10th International Choir Festival
  คณะนักร้องประสานเสียง P.R.C. Chorus ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน ในประเภท Youth Choir และ Folklore จากการเข้าร่วมแข่งขันร้องเพลงประสานเสียงในรายการ Grand Prix 10th  International Choir Festival  ในระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2560  ณ Ambas...
  รายละเอียด >>>
 • Let's Change
  ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม สัปดาห์พัฒนาจิตใจ ในหัวข้อ "Let's  Change" ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ณ โรงละครของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 25...
  รายละเอียด >>>
 • ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Greater Victoria School District No.61, Canada
  คณะผู้บริหารของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Greater Victoria School District No.61, Canada ในโอกาสร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของทั้งสองโรงเรียน ณ ห้องประชุม P.T.A.  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560...
  รายละเอียด >>>
 • Let's Change
  ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม สัปดาห์พัฒนาจิตใจ ในหัวข้อ "Let's  Change" ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ณ โรงละครของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 25...
  รายละเอียด >>>
 • Let's Change
  ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม สัปดาห์พัฒนาจิตใจ ในหัวข้อ "Let's  Change" ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ณ โรงละครของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 25...
  รายละเอียด >>>
 • Let's Change
  ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม สัปดาห์พัฒนาจิตใจ ในหัวข้อ "Let's  Change" ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ณ โรงละครของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 25...
  รายละเอียด >>>
 • Let's Change
  ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม สัปดาห์พัฒนาจิตใจ ในหัวข้อ "Let's  Change" ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ณ โรงละครของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 25...
  รายละเอียด >>>
 • ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (PTA) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในปีการศึกษาที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560...
  รายละเอียด >>>
 • กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยลูกเสือทุกหมู่เหล่า รวมพลังแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิ...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล
  ตัวแทนผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ หองนิทรรศการ 1 ศู...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้า เนื่องในวันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีนมัสการเนื่องในวันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์อุปถัมภ์โรงเรียน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับทีมงานจากรายการ MOM CLUB
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลับ ให้การต้อนรับทีมงานจากรายการ MOM CLUB ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ในโอกาสเข้ามาถ่ายทำและสัมภาษณ์ ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และ ดร.ดุษิต พรหมชนะ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรั...
  รายละเอียด >>>
 • เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมนักเรียนเก่าฯ จัดพิธี “ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560” ทั้งนี้เพื่อเป็นก...
  รายละเอียด >>>
 • แผนความช่วยเหลือโรงเรียนคู่พัฒนา
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  จัดทำแผนความช่วยเหลือโรงเรียนคู่พัฒนา ได้แก่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม และโรงเรียนวิชชานารี จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมการป้องกันอัคคีภัยและแผ่นดินไหว
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการอบรมการป้องกันอัคคีภัยและแผ่นดินไหว ให้กับตัวแทนคณะครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง ห้องประชุมชั้น 3 Grace Hall เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมการสร้างอุปนิสัยผู้เรียนด้วยแนวทางที่สอดคล้อง กับการทำงานของสมอง
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดอบรมการสร้างอุปนิสัยผู้เรียนด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง ให้กับคณะครูระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา และตัวแทนผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมใหญ่อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560...
  รายละเอียด >>>
 • Focus Group แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดทำ Focus Group โดยผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ระยะ 5 ปี ฉบับปี พ.ศ.2562 2566 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560...
  รายละเอียด >>>
 • การประชุมสรุปโครงการและนำเสนอผลงาน Best Practice ของครูโรงเรียนเครือข่าย PLC
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการประชุมสรุปโครงการและนำเสนอผลงาน Best Practice ของครูจากโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพครูในการออกแบบการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้กลับด้าน ด้วยกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ซึ่...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความอาลัย
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความอาลัยกับ ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ ในการล่วงหลับไปของคุณสิรินุช ชัยนิลพันธุ์ (น้องสาว) โดยทางเจ้าภาพจัดให้มีการนมัสการพระเจ้า ณ ห้องจันทร์ตา คริสตจักรที...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ผู้บริหาร ร่วมแสดงความเสียใจกับ ผป.สมเจตต์ ศรีทองคำ(กรรมการบริหารโรงเรียน)ที่ได้สูญเสียคุณพ่อ ณ วัดหมื่นตูม เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมผู้นำเยาวชนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน
  งานพยาบาล ฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน จัดอบรมเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน (ยสร.) ให้แก่นักเรียนแกนนำระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 195 คน โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากทีมอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิ...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมพิธีเปิดหอประชุมค่ายลูกเสือสุเทพ
  ตัวแทนคณะครูผู้กำกับลูกเสือ ร่วมพิธีเปิดหอประชุมค่ายลูกเสือสุเทพ และทอดผ้าป่าเพื่อหารายได้มาสร้างค่ายลูกเสือในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560...
  รายละเอียด >>>
 • Boost your thinking skills to develop Teaching activities
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรีอง Boost your thinking skills to develop Teaching activities ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมเล็กอาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส โรงเรียนปรินส์รอยแ...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  ผู้บริหารโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ คุณแม่ศิรินวล จีระมณีมัย มารดาคุณอาทิตย์ จีระมณีมัย คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ณ วัดป่าแพ่ง เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560...
  รายละเอียด >>>
 • Student Exchange Program: Shuangliu Experimental Primary School
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน จากโรงเรียนซวงหลิว ในโอกาสแลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรม กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 3 - 6 กรกฎาคม 2560...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ประจำปี 2559 (เชียงใหม่)
  กองลูกเสือ เนตรนารี กองลูกเสือสำรอง สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ณ สนามฟุตบอล P.R.C. เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2560...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ประจำปี 2560 (กรุงเทพมหานคร)
  กองลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ ประเทศสวีเดน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชา...
  รายละเอียด >>>
 • P.R.C. ซ้อมรับมือระงับการเกิดอัคคีภัยและแผ่นดินไหว
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลนครเชียงใหม่(ศูนย์กู้ชีพพิงค์นคร) และโรงพยาบาลแมคคอร์มิค เตรียมความพร้อมให้กับครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนในการฝึกซ้อมรับมือและระงับการเกิดอุบัติภัย อันเนื่องจากอัคค...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับผู้นำคริสตจักร CCAC-KMC เกาหลีใต้
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับผู้นำคริสตจักร CCAC-KMC ประเทศเกาหลีใต้ และผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในโอกาสศึกษาดูงาน และกระชับความร่วมมือกับสภาคริสตจักรในประเทศไทย ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 2...
  รายละเอียด >>>
 • workshop : know your brain & take great notes
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการอบรม workshop : know your brain & take great notes โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผู้ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดและแนวทางการทำงานของสมอง นำไปสู่การเรียนรู้และการจดบันทึกการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยค...
  รายละเอียด >>>
 • Internal Racing 2017
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานแข่งขันหุ่นยนต์ภายใน Internal Racing 2017 (IRR2017) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด  และบรรยายหัวข้อ ทิศทางหุ่นยนต์ หรือไ...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมนักเรียนอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการอบรมนักเรียนอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีการศึกษา 2560  ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 33 คนโดยวิทยากรจาก ศูนย์พิงค์นคร  อบรม 2 หลักสูตร คือ ฝึกการปฐมพยาบาล  กา...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับ โรงเรียนรังษีวิทยา
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนรังษีวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสศึกษาดูงาน ด้านการแนะแนวของโรงเรียน ณ ห้องประชุม PTA เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  ผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว อ.ดวงใจ สุนทราภรณ์ (หัวหน้างานร้านค้าโรงเรียน) ที่ได้สูญเสียนายนพดล สุนทราภรณ์ (สามี) โดยเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว้ ณ วัดสันต้นเปา หมู่ 1 ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โรงเรียนจะเป็นเจ้าภาพ ในคืนวั...
  รายละเอียด >>>
 • Serving Hand อาสาพัฒนา
  โครงการ Serving Hand อาสาพัฒนา โดย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2017  ณ หอพัก "เก่อญอโพ ก้าวสู่ความไพบูลย์" ต.บ่อแก้ว  อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่...
  รายละเอียด >>>
 • รางวัลประกวดถ่ายภาพนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย "ไปฮอกไกโดกันเถอะ"
  ขอแสดงความยินดีกับทีม PRC Mass Media 2016 ที่ได้รับ รางวัล Epson Award รางวัล Sigma Award และรางวัลชมเชย จากงานประกวดถ่ายภาพนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย "ไปฮอกไกโดกันเถอะ" เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560  ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชีย...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความจงรักภักดี ประดิษฐ์ “ดอกดารารัตน์”
  คณะครู นักเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัยสูงสุด ประดิษฐ์ “ดอกดารารัตน์” (ดอกไม้จันทน์) สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9...
  รายละเอียด >>>
 • P.R.C. น้อมวันทาบูชาครู
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีไหว้ครูให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อระลึกพระคุณของบูรพาจารย์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความจงรักภักดี ประดิษฐ์ “ดอกดารารัตน์”
  คณะครู นักเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัยสูงสุด ประดิษฐ์ “ดอกดารารัตน์” (ดอกไม้จันทน์) สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9...
  รายละเอียด >>>
 • กฟผ. เยือน P.R.C.
  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.เชียงใหม่ นำโดยนายพิสิษฐ์ ฤกษะเสน รองผู้จัดการ (เทคนิค) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยียนและให้คำแนะนำเก...
  รายละเอียด >>>
 • รีทรีตครูบุคลากร "ขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์"
  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ฝ่ายศาสนกิจ จัดงานรีทรีตครู บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560 ในหัวข้อ “ขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ ดร.รุ่ง เริงสันต์อาจิณ รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นวิทยากรคัมภีร์ศึกษา และ คุณบอย โ...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย ในโอกาสศึกษาดูงานเกียวกับ กระบวนการจัดการเรียนสอน Focused English Program และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการจัดการเรีย...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จังหวัดลำพูน ในโอกาสศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560...
  รายละเอียด >>>
 • ครูพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 3
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูสู่สมรรถนะสากล (ครูพันธุ์ใหม่) รุ่นที่ 3 หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอน ตามแนวคิด Brain-based Learning (BBL) และการพัฒนาสมอง EF (Executive Function)” ...
  รายละเอียด >>>
 • การแนะแนวการศึกษาและอาชีพยุทธศาสตร์ Thailand 4.0
  งานแนะแนวโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดย อ.ฐาปนิก พญามงคล หัวหน้างานจิตวิทยาการปรึกษาแนะแนวและการศึกษาพิเศษ พร้อมด้วย อ.ปราโมทย์ ประเสริฐเลิศอารีย์ ครูผู้สอนแนะแนวระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมการประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เรื่...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ห้องเรียนพิเศษ ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวั...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความจงรักภักดี ประดิษฐ์ “ดอกดารารัตน์”
  คณะครู นักเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัยสูงสุด ประดิษฐ์ “ดอกดารารัตน์” (ดอกไม้จันทน์) สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความยินดี
  คณะผู้บริหาร นำโดย ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ ของ ผป.พญ.อุษณีย์พร ศรีมินิพันธ์ และ รักษาการผู้จัดการ ของ ศจ.สิงขร รักสกุลใหม่ เมื่อวันที...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับ NCUT ประเทศไต้หวัน
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร NCUT ประเทศไต้หวัน และผู้ประสานงานวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในโอกาสขยายความร่วมมือด้านการศึกษาไปยังโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาของประเทศไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านก...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดลำพูน
  โรงเรียนปรินสืรอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดลำพูน ในโอกาสศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ณ ห้องประชุมเล็กอาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความอาลัย
  คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมแสดงความอาลัย และให้กำลังใจกับครอบครัว คุณครูดนัย สุวรรณไพโรจน์ อดีตครูสอนวิชาพละศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ที่ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 โดยได้มีพิธีมอบร่าง  ในวันที่ 22 พฤษภาคม 256...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 คณะผู้บริหารโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นำโดย ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู บุคลากร ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้เป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู...
  รายละเอียด >>>
 • ประชุมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในโปรแกรม GE, IEP, FEP
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดประชุมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในโปรแกรม GE, IEP, FEP เพื่อยกระดับคุณภาพการสอนเป็นทีมที่เข้มแข็ง และการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์ FEP อาคารสีเทา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560...
  รายละเอียด >>>
 • รีทรีตนักการ - รปภ.ประจำปีการศึกษา 2560
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยฝ่ายศาสนกิจ จัดรีทรีตนักการ-รปภ.ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นในหัวข้อ “ขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ มานิต มณีวงศ์ ,ศาสนาจารย์ชัยพร ปัญญา , ครูศาสนา ดร.ชนันภรณ์ ใจเสาร์ดี และวงดนตรีลูกทุ่ง...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกพันธกิจการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ คริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกพันธกิจการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เทศนาโดย ศจ.บัณฑิต อินทรเทพ อนุศาสกโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในหัวข้อ เราเป็นคนรับใช้ของพระคริสต์ ณ คริสตจัก...
  รายละเอียด >>>
 • รีทรีตครู บุคลากรคริสเตียน ประจำปีการศึกษา 2560
  ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดรีทรีตครู บุคลากรคริสเตียน ประจำปีการศึกษา 2560 ในหัวข้อ “ขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์”  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์บุญญวัฒน์ มโนปัน ศิษยาภิบาลอาวุโสคริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ เป็นวิทยากร คัมภ...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีเปิดอาคารโรงอาหารระดับประถมศึกษา
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีเปิดอาคารโรงอาหารระดับประถมศึกษา โดย ศจ.บัณฑิต อินทรเทพ อนุศาสกโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ณ บริเวณโรงอาหารระดับประถมศึกษาปีที่1-3 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560  ...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้า เนื่องในวันเปิดภาคเรียน
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการนมัสการพระเจ้า เนื่องในวันเปิดภาคเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์พรพัก จวนชัยภูมิ ผู้อำนวยการหน่วยงานประทีปของไทย สภาคริสตจักรในประเทศไทย ให้เกียรติเป็นผู้เทศนา ณ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 8 พฤษภา...
  รายละเอียด >>>
 • ปฐมนิเทศครูใหม่ 2560
  ฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการปฐมนิเทศครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้จัดการ ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับ  แนะนำโรงเรียนในภาพรวม และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส &nb...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมครูสะเต็มศึกษา โดยส่งสัญญาณผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการคัดเลือกให้โรงเรียนปรินสืรอยแยลส์วิทยาลัย เป็นศูนย์ฝึกอบรมครูสะเต็มศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล &n...
  รายละเอียด >>>
 • แชมป์ฟุตบอลไพมิสเตอร์ ภาคเหนือตอนบน
  ขอแสดงความยินดีกับนักฟุตบอลโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คว้าแชมป์ฟุตบอลไพมิสเตอร์รอบคัดเลือกภาคเหนือตอนบน รุ่นอายุ 18 ปี ได้เป็นตัวแทน รอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไป ...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดกำแพงเพชร
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดกำแพงเพชร ในโอกาสศึกษาดูงานในด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION)  ณ ห้องประชุมชั้น 3   อาคารอำนวยการ 1  เ...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้า เนื่องในวันเกษียณอายุการทำงานของนักการ-รปภ
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการนมัสการพระเจ้า เนื่องในวันเกษียณอายุการทำงานของนักการ-รปภ. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ 1 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมรดน้ำดำหัว ผู้บริหาร
  บุคลากรฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน ร่วมรดน้ำดำหัวขอสุมาลาโทษ และขอพรจาก ผู้บริหารโรงเรียน ณ อาคารอำนวยการ 1 เมื่อวันที 27 เมษายน 2560...
  รายละเอียด >>>
 • รดน้ำดำหัวคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
  คณะผู้บริหารโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นำโดย ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมรดน้ำดำหัวขอสุมาลาโทษ และขอพรจาก คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ณ อาคารพิพิธภัณฑ์บ้านแฮรีส เมื่อวันที 26 เมษายน 2560...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมครูสะเต็มศึกษา โดยส่งสัญญาณผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการคัดเลือกให้โรงเรียนปรินสืรอยแยลส์วิทยาลัย เป็นศูนย์ฝึกอบรมครูสะเต็มศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล &n...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  ผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว อ.อนันต์ วงค์ศรีใส (ครูระดับชั้น ป.4-6) ที่ได้สูญเสียคุณพ่อ โดยเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว้ ณ บ้านเลขที่ 115 หมู่ 5 บ้านฮ่อมท่อ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน และจะมีพิธีฌาปนกิจ ในวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ สุสานห้วยด...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  ตัวแทนฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560 ณ บริเวณพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ บ้านเมืองงาย อ.เชียงดาว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560...
  รายละเอียด >>>
 • ผู้นำ P.R.C. ยุค 4.0
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการอบรมสัมมนา ในหัวข้อ ผู้นำ P.R.C. ยุค 4.0 ให้กับ Key Persons ทุกระดับทั้งฝ่ายการเรียนการสอน และฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 22 เมษายน 256...
  รายละเอียด >>>
 • Student Exchange Program, China
  โรงเรียนปรินสืรอยแยลส์วิทยาลัย  ร่วมมือด้านการพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน  กับ Shuangliu Experimental Primary School ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ตั้งอยู่ที่มหานครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้บันทึกความร่วมมือ...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมครูสะเต็มศึกษา โดยส่งสัญญาณผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการคัดเลือกให้โรงเรียนปรินสืรอยแยลส์วิทยาลัย เป็นศูนย์ฝึกอบรมครูสะเต็มศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล &n...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีสุมาคารวะสระเกล้าดำหัวผู้บริหาร-ครูอาวุโส
  ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสุมาคารวะสระเกล้าดำหัวผู้บริหาร-ครูอาวุโส ณ โรงละคร ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายสนับสนุน การผลิตสื่อ Infographic
  แผนกพัฒนาวิชาชีพและส่งเสิรมคุณภาพครูและบุคลากร ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ปีการศึกษา 2559 เรื่อง “การผลิตสื่อ Infographic ในการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ โดยมี ดร.กิตติพันธ์ อุดมเ...
  รายละเอียด >>>
 • คณะครู นักเรียน ร่วมรดน้ำดำหัว ผู้บริหารและครูอาวุโส
  คณะครู นักเรียน ร่วมรดน้ำดำหัวขอสุมาลาโทษ และขอพรจากคณะผู้บริหารของโรงเรียน และคุณครูอาวุโส เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ...
  รายละเอียด >>>
 • ​P.R.C​ Run​With Love ส.น.ป. มินิ​มาราธอน​ครั้ง​ที่​1​
  สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการ​แข่งขัน​วิ่ง​ ส.น.ป. มินิ​มาราธอน​ครั้ง​ที่​ 1​ P.R.C​ Run​ With  Love  จัด​โดย​ ชมรม​วิ่ง​ P.R.C​. Running​ Club 1 ใน​ 8 ชมรม​กีฬา​ ของ​ สมาคม​นักเรียน​เก่า​ปรินส์​รอย​แยลส์​วิทยาลัย จัด​ขึ้น​...
  รายละเอียด >>>
 • ดำหัวปี๋ใหม่ ประชุมใหญ่ ส.น.ป. ประจำปี 2560
  สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานดำหัวปี๋ใหม่ ประชุมใหญ่ ส.น.ป. ประจำปี 2560 โดยมีนักเรียนเก่าทุกรุ่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ร่วมรดน้ำดำหัวครูอาวุโสและนักเรียนเก่าอาวุโส เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมีนายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมพิธีวันสถาปนาค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี
  ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี ต.ห...
  รายละเอียด >>>
 • ประชุมผู้บริหารสมาคมโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่
  สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมประจำเดือนมีนาคม โดยมีคณะผู้บริหารจากโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมประชุม ณ โรงละครของโรงเรียน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
  ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าร่วมพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560...
  รายละเอียด >>>
 • ชนะเลิศฟุตบอล นทพ ภาค 3
  ขอแสดงความยินดีกับนักฟุตบอลโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศฟุตบอล นทพ ภาค3 รุ่นอายุ 16 ปี ได้สิทธิ์ไปเล่นรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ณ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรุงเทพ...
  รายละเอียด >>>
 • แชมป์ฟุตบอลไพมิสเตอร์จังหวัดเชียงใหม่
  ขอแสดงความยินดีกับนักฟุตบอลโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คว้าแชมป์ฟุตบอลไพมิสเตอร์จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นอายุ 18 ปี ได้เป็นตัวแทนไปเล่นต่อระดับภาค ณ จังหวัดน่าน ต่อไป...
  รายละเอียด >>>
 • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ที่ได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานถ้วยรางวัล จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสรับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ อาคารศูนย์ป...
  รายละเอียด >>>
 • รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรัตน ประจำปีการศึกษา 2559
  ศาสนาจารย์บัณฑิต อินทรเทพ อนุศาสกและรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน และ อ.รักษ์พงค์ สิทธิธัญญ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน  นำนักเรียนดียอดเยี่ยม Best All Around Student ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาววรรษชล...
  รายละเอียด >>>
 • Every Body Up Teachers' Training
  คณะครูภาษาอังกฤษระดับชั้น ปฐมวัย - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้ารการสอน (English Empowerment ) กับวิทยากรระดับนานาชาติ Mr.Oliver Bayley ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์ Oxford University Press ณ ศูนย์การเรีย...
  รายละเอียด >>>
 • The Emotion of Music Part 17 Fantasy : East and West
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการแสดงคอนเสิร์ต The Emotion of Music Part 17 Fantasy : East and West บทเพลงประกอบภาพยนต์การ์ตูนจาก Walt Disney , Pixar และ Studio Ghibli โดยวงดุริยางค์เครื่องลม และ วงเครื่องสายตะวันตก ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100ป...
  รายละเอียด >>>
 • ค่ายสร้างศรัทธารักษาอุดมการณ์
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560  เพื่อให้เข้าใจประวัติศาสตร์ความเป็นมาของโรงเรียน รับทราบกฎ ระเบียบ และการอยู่รวมกันอย่างมีความสุข เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน เมื่อวันที่ ...
  รายละเอียด >>>
 • Language Immersion Program 2017
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดโครงการ Language Immersion Program 2017 ณ Southland ประเทศนิวซีแลนด์  โดยมีนักเรียนและครู จำนวน 17 คน เข้าร่วมโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตและทักษะด้านภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ระย...
  รายละเอียด >>>
 • กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา
  ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้กำหนดจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา ในวันที่ 14  มีนาคม ค.ศ.2017 ณ หมวดคริสเตียนเมืองกลาง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่...
  รายละเอียด >>>
 • รีทรีตคณะกรรมการนักเรียน F.O.C.ระดับมัธยมศึกษา
  ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้กำหนดจัดรีทรีตคณะกรรมการนักเรียน F.O.C.ระดับมัธยมศึกษา  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันและแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์การทำงาน ฝึกความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ในระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม ค...
  รายละเอียด >>>
 • กิจกรรมสัมพันธ์นักเรียนคริสเตียนต่างสถาบัน
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยฝ่ายศาสนกิจได้จัดกิจกรรมสัมพันธ์นักเรียนคริสเตียนต่างสถาบัน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือนักเรียน F.O.C.(โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย) และนักเรียน S.C.M. (โรงเรียนดาราวิทยาลัย) เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักเพื่อนคริสเตีย...
  รายละเอียด >>>
 • Welcoming Education Southland Team, New Zealand
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนจากประเทศนิวซีแลนด์ ในโอกาสแนะนำการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการ P.R.C. Summer Course in New Zealand 2017 ณ ห้องประชุม Van Alen Harris Conference R...
  รายละเอียด >>>
 • การสัมมนาเพื่อฝึกอบรมครูในการใช้หลักสูตรการดูแลเด็กวัยรุ่นด้วยคุณธรรมจริยธรรม
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมมือกับองค์กร international School Project (ISP) ภายใต้ชื่อ DreamMaker , DreamBreaker จัดการสัมมนาเพื่อฝึกอบรมครูในการใช้หลักสูตรการดูแลเด็กวัยรุ่นด้วยคุณธรรมจริยธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยนักเรียนตั้งแต่ระ...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในการปิดภาคเรียน และขอบคุณพระเจ้าสำหรับครูเกษียณอายุงาน
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และขอบคุณพระเจ้าสำหรับบุคลากรเกษียณอายุงาน พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรสำหรับครูที่ได้รับรางวัลงานวิจัย และสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี ...
  รายละเอียด >>>
 • ปั่นสองล้อ ผ่อเจียงใหม่
  มูลนิธิแพทย์น้ำเงินขาว สู่ชุมชน ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ จัดกิจกรรมหารายได้สำหรับโครงการ หมอน้ำเงินขาว ช่วยชาวบ้าน "ปั่นสองล้อ ผ่อเจียงใหม่" โดยได้รับเกียรติจาก นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน และ ดร.สิรินันท...
  รายละเอียด >>>
 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Knowledge Sharing
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Knowledge Sharing ประจำปีการศึกษา 2559  โดยมุ่งหวังให้ ครู และบุคลากร เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำแนวคิดระหว่างเพื่อนครู เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณ...
  รายละเอียด >>>
 • อำลาอาลัย Fotis'16
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานเลี้ยงอำลาอาลัยให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น Fotis'16 โดยได้รับเกียรติจาก นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นผู้ให้โอวาท และรับฟังปัจฉิมโอวาทจากผู้อ...
  รายละเอียด >>>
 • อำลาอาลัย คราม
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานเลี้ยงอำลาอาลัยให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น คราม โดยได้รับเกียรติจาก นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นผู้ให้โอวาท และรับฟังปัจฉิมโอวาทจากผู้อำนวย...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  ผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว อ. สนธยา สารสมุทร (ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา) ที่ได้สูญเสียคุณพ่อเจริญ โม๊ะรินทร์ โดยเจ้าภาพตั้งศพ ณ คริสตจักรที่ 10 วัฒนธรรม บ้านโป่งน้ำตก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย และจะมีพิธีฝังร่าง ณ สุสานคริสตจักร...
  รายละเอียด >>>
 • Baccalaureate Sunday นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น คราม
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีจบหลักสูตร Baccalaureate Sunday ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น คราม โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ สยาม ม่วงศักดิ์ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไท...
  รายละเอียด >>>
 • Baccalaureate Sunday นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น Fotis'16
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีจบหลักสูตร Baccalaureate Sunday ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น Fotis'16  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ สิงขร รักสกุลใหม่ ประธานคณะธรรมกิจคริสตจักรภาคที่ 19 เป็นผู้เทศนา และ พล.ต.ต.ดร.อดุลย์ ณรงค์ศ...
  รายละเอียด >>>
 • งานเลี้ยงผู้ให้โอวาทในพิธีจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้เทศนาและผู้ให้โอวาทในพิธีจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 และร่วมแสดงความยินดีแด่นักเรียนที่ได้รับรางวัล Best all around student และรางวัล Honorable mention student  ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการขอบคุณพระเจ้าสำหรับนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการขอบคุณพระเจ้าสำหรับนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันด้านวิชาการและกิจกรรมตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป ที่จัดโดยสถาบัน องค์กรต่างๆ ในปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี สถา...
  รายละเอียด >>>
 • รายการพิเศษชุด พ่อผู้ทรงเป็นครูของปวงชน
  ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ เข้ามาบันทึกเทปรายการโทรทัศน์รายการพิเศษชุด พ่อผู้ทรงเป็นครูของปวงชน เพื่อนำออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ETV  โดยโรงเรียนได้เลือกโครงการและข้อมูลที่จะนำเสนอ คือ ...
  รายละเอียด >>>
 • โล่เกียรติคุณ ผู้ส่งเสริมสนับสนุนและทำคุณประโยชน์ในการดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชน
  ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบโล่เกียรติคุณ เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและทำคุณประโยชน์ในการดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชน งานสัปดาห์วันการศึกษาเอกชน...
  รายละเอียด >>>
 • วันการศึกษาเอกชน จ.เชียงใหม่
  คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมงาน “วันการศึกษาเอกชน จ.เชียงใหม่”  โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดงานวันการศึกษาเอกชนพร้อมพิธีมอบเข็มทองคำเชิดชูเกียรติแก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะครบ 30 ปี โล่ประ...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
  ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ณ ...
  รายละเอียด >>>
 • พลังใสวัยทีน
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยฝ่ายศาสนกิจได้กำหนดจัดค่ายนักเรียน “พลังใสวัยทีน” (The Power of Youth) เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม ส่งเสริมให้นักเรียนมี P.R.C.Spirit    มีทักษะในการดำเนินชีวิต เห็นคุณค่าภายในตนเองและผู้อื่น...
  รายละเอียด >>>
 • ปันด้วยใจ ให้ด้วยรัก
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยฝ่ายศาสนกิจ ได้จัดโครงการ ปันด้วยใจ ให้ด้วยรัก ส่งมอบของขวัญพระกุมาร แด่พี่น้องต้านภัยหนาว  ณ บ้านห้วยเต่า ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560...
  รายละเอียด >>>
 • รางวัลระดับประเทศ โครงการประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับโล่รางวัล และเกียรติบัตร เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ(ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ) จากโครงการประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้า  ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช สำน...
  รายละเอียด >>>
 • รับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อผู้พิการ
  คณะครูการศึกษาพิเศษ และครูแนะแนวจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อผู้พิการ งานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และสุขภาพจิตเด็ก ภายใต้โครงการรณรงค์พัฒนาการเด็กเสริมสร้างสุขภาพ และกำลังใจผู้พิการ ประจำปี พ.ศ.2559...
  รายละเอียด >>>
 • Shop for PRC Chapel
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรม Shop for PRC Chapel จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคราคาพิเศษ พร้อมด้วยการแสดง กิจกรรมที่น่าสนใจ รายได้ทั้งหมดสมทบกองทุนโบสถ์นี้ที่เรารักษ์ ณ ลานอนุสาวรีย์หินหัวมุม เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 ...
  รายละเอียด >>>
 • วิ่งเพื่อโบสถ์นี้ที่เรารักษ์
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการแข่งขันวิ่งเพื่อโบสถ์นี้ที่เรารักษ์ โดยได้รับเกียรติจาก ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ข่วงหน้า P.R.C. Gymnasium 2000 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 25...
  รายละเอียด >>>
 • P.R.C. Mass Media จากพี่ถึงน้อง
   สำนักงานสื่อสารองค์กร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยจัดโครงการ PRC Mass Media จากพี่ถึงน้อง ให้กับนักเรียนที่มีความสามารถในงานด้านสื่อสารองค์กร นำความรู้และความสามารถ ไปทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม ภายใต้พื้นฐานของ PRC Spirit ระหว่างวันที...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับโรงเรียนรุ่งอรุณ
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนรุ่งอรุณ จำนวน 8 คน มีความประสงค์เข้าศึกษาดูงานด้านหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การบริหารบุคคล และการนิเทศชั้นเรียนของโรงเรียน ณ ห้องประชุม VIP อาคารพิพิธภัณฑ์บ้านแฮรีส เมื่อวั...
  รายละเอียด >>>
 • สัมมนา การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการสัมมนา การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน ณ ห้องโสตฯ อาคารร่มเกล้า เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560...
  รายละเอียด >>>
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์และจัดทำหลักสูตรรายรายวิชา
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์และจัดทำหลักสูตรรายรายวิชา  เพื่อปรับปรุงและจัดทำหลักสูตรที่ต่อเนื่องสอดคล้องตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี สถาบั...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้า ครบรอบ 129 ปี พันธกิจของโรงพยาบาลแมคคอร์มิค
  ตัวแทนผู้บริหารคณะครู นักเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสขอบพระคุณพระเจ้า ครบรอบ 129 ปี พันธกิจของโรงพยาบาลแมคคอร์มิค โดยมี ศจ.ดร.จูน ฮองโช อาจารย์วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นผู้เทศนา ...
  รายละเอียด >>>
 • วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
  ตัวแทนผู้บริหารคณะครู นักเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมงาน วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560...
  รายละเอียด >>>
 • วันครู ประจำปี 2560
  คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู ที่ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันครู ประจำปี 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันครู
  คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันครู โดยมี  ศาสนาจารย์มานิจ คำลาพิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรศรีงามและประธานกรรมการบริหารโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน เป็นผู้เทศนา ณ คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ เมื่อวันที่...
  รายละเอียด >>>
 • วันเด็ก 2560
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมี ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงาน เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาท ความสำคัญ และรู้จักหน้าที่ของตนเอง กิจกรรมประกอบด้วยฐานกิจกรรมการเรียนรู้ เกมส์นันทนาก...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ Southland Education
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจาก Southland Education ประเทศนิวซีแลนด์ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียน และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์  เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560...
  รายละเอียด >>>
 • สวัสดีปีใหม่ 2017
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมส่งความสุขเนื่องในเทศกาลปีใหม่แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานราชการ เขตพื้นที่การศึกษา  และหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนมาโดยตลอด...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับ Rangitoto College
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจาก Rangitoto College ประเทศนิวซีแลนด์ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียน และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ ระหว่างวันที่ 7- 28 มกราคม 2560...
  รายละเอียด >>>
 • สวัสดีปีใหม่ 2017
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมส่งความสุขเนื่องในเทศกาลปีใหม่แก่ หน่วยงานราชการ เขตพื้นที่การศึกษา สื่อมวลชน สถานีวิทยุ หนังสือพิมพ์ ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนมาโดยตลอด ...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ในโอกาสศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุมอาคาร Van Alen Harris Confe...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีระลึก 111 ปี วันพระราชทานนามโรงเรียน
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีระลึกวันพระราชทานนามโรงเรียน ปีที่ 111 ณ โรงละครของโรงเรียน เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2560 โดยมีนักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบัน ผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีร่วมรำลึกถึงบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งโรงเรียนและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสม...
  รายละเอียด >>>
 • มอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย มอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันคริสตสมภพ และ วันขึ้นปีใหม่แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองและนักเรียนในด้านการจราจรตลอดปีที่ผ่านมา...
  รายละเอียด >>>
 • Merry Christmas & Happy New Year 2017
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเฉลิมฉลองวันคริสตสมภพ โดยนักเรียนทุกระดับชั้นร่วมนมัสการพระเจ้า ณ บริเวณสนามหน้าโบสถ์ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559...
  รายละเอียด >>>
 • การแสดงดนตรี "ตามรอยพ่อ"
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการแสดงดนตรี “ตามรอยพ่อ” เพื่อถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชการแสดงดนตรีในครั้งนี้ เป็นการรวมตัวของนักดนตรีตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา จนถึงชั้นมัธยมศึกษา ได้แก่ PRC ...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยให้การต้อนรับ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมให้แก่นักเรียน รวมถึงกระบวนการพัฒนาทางสมอง BBL (Brain-Based Learn...
  รายละเอียด >>>
 • รางวัลโรงเรียนดีเด่น การจัดการขยะอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม
  คณะกรรมการ มูลนิธิ วาย เอ็ม ซี เอ เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ และสำนักงานเขต เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 มอบโล่ โรงเรียนดีเด่น การจัดการขยะอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม การประกวดผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) มุ่งสู่โรงเรียน...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในเทศกาลคริสตสมภพ
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในเทศกาลคริสตสมภพ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์วิรัช  โกยดุลย์  ประธานกรรมการอำนวยการศูนย์สร้างสาวก และบุกเบิกคริสตจักร สภาคริสตจักรในประเทศไทยเป็นผู้เทศนา ณ โรงละครของโร...
  รายละเอียด >>>
 • กีฬาคริสตมาสสัมพันธ์ครู-บุคลากร
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานกีฬาคริสตมาสสัมพันธ์ครู-บุคลากร เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีและการแสดงความชื่นชมยินดีในการเสด็จมาประสูติขององค์พระเยซูคริสต์ร่วมกันโดยมีกิจกรรมตลอดทั้งวัน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559...
  รายละเอียด >>>
 • บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า ให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์
  บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัดเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยเพื่อที่จะรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์ให้กับตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ โรงละครของโรงเรียน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559...
  รายละเอียด >>>
 • คริสตมาสสัมพันธ์นักการ-รปภ.
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนัสการพระเจ้าเนื่องในเทศกาลคริสตสมภพ โดยได้รับเกียรติจาก ศจ.บุญญวัฒน์ มะโนปัน ศิษยาภิบาลอาวุโสคริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่ เป็นผู้เทศนา ณ โบสถ์ของโรงเรียน และนักการ รปภ. ร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ ณ โรงละครของโรงเรียน เมื่อ...
  รายละเอียด >>>
 • จับฉลากอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2560
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีจับฉลากอนุบาล(กลุ่มที่ 4 กลุ่มนักเรียนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงละครของโรงเรียน เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู บุคลากร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ สนามกีฬา 700 ปี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 199 รูป
  ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู บุคลากร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 199 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ...
  รายละเอียด >>>
 • FEP Parents’ Day
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงาน FEP Parents’ Day นำเสนอศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและการแสดงบนเวทีของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เป็นประธ...
  รายละเอียด >>>
 • ตัวแทนคณะครูเข้ากราบถวายบังคม พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นำตัวแทนคณะครูเข้ากราบถวายบังคม พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559...
  รายละเอียด >>>
 • เข้าเฝ้าฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก ณ วังรื่นฤดี ประทานพระวโรกาสให้ ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นำคณะครูเกษียณอายุงานเข้าเฝ้าฯ กราบทูลลา และคณะครูที่ครบอายุการทำงาน 30 ปี...
  รายละเอียด >>>
 • วางพวงมาลาวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีวางพวงมาลาเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ โรงเรียนบ้านจอเจริญ จังหวัดเชียงราย
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลสืวิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านจอเจริญ  จังหวัดเชียงราย ในโอกาสศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้โรบอท และชมภาพยนต์สามมิติ ณ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส  ...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีเข้าประจำกองลูกเสือเนตรนารี 2559
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้จัดพิธีเข้าประจำกองลูกเสือเนตรนารี สำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สาัมัญรุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และพิธีทบทวนคำปฏิญาณ ณ สนามจามจุรี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับโรงเรียนสายอักษร
  โรงเรียนปรินสืรอยแยลสืวิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะครูโรงเรียนสายอักษร อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสศึกษาดูงานแผนกวัดผล ประเมินผล และวิจัยทางการศึกษา โดย ดร.นิรันดร์ ตั้งธีระบัณฑิตกุล เป็นวิทยากร เพื่อเพิ่มเติมความรู้ในระบบงานวัดผลและประเม...
  รายละเอียด >>>
 • โครงการพัฒนาเครือข่าย วิชาชีพครูในการออกแบบการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้กลับด้านด้วย กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
  แผนกพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดประชุมสัมมนาครูเครือข่าย ในโครงการพัฒนาเครือข่าย วิชาชีพครูในการออกแบบการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้กลับด้านด้วย กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (ได้รับเงิน อุดหนุนกิจกรรมพัฒ...
  รายละเอียด >>>
 • งานพลังแห่งความภักดี
  ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมงานพลังแห่งความภักดี ณ สนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 พฤสจิกายน 2559...
  รายละเอียด >>>
 • เยี่ยมเยียนคริสตจักรเมืองกลาง
  ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เยี่ยมเยียนคริสตจักรเมืองกลาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559...
  รายละเอียด >>>
 • โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาที่สาม
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดโครงการส่งเสริมการเรียนภาษาที่สาม ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมความรู้พื้นฐานด้านภาษา ประโยชน์ของการเรียนภาษาที่สาม เพื่อให้ได้รู้ความเข้าใจ และแนวทางการศึกษาต่อ ณ...
  รายละเอียด >>>
 • การต้อนรับนิสิตดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิตภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับนิสิตดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิตภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ณ ห้องประชุม Van Alen Harris ...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันระลึกถึง ศาสนาจารย์ ดร.วิลเลียม แฮรีส
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันระลึกถึง ศาสนาจารย์ ดร.วิลเลียม แฮรีส ผู้ก่อตั้งโรงเรียน ระหว่างวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2559...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ อาสาสมัครคริสเตียนไทย(CVT)
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ อาสาสมัครคริสเตียนไทย(CVT)ในโอกาสเยี่ยมเยียน และประชุม เพื่อหนุนใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับแนวทางการทำพันธกิจร่วมกัน ณ ห้องประชุม VIP อาคารพิพิธภัณฑ์บ้านแฮรีส เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559...
  รายละเอียด >>>
 • Media Arts Club Workshop : MultiMedia Journalism by Bangkok Post
  Media Arts Club Workshop Media  ชมรมนักเรียน Media Arts Club (MAC) โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยได้จัดการฝึกอบรมนักเรียน Media Arts / Englsh Gifted ในหัวข้อ MultiMedia Journalism โดยผู้เชี่ยวชาญจากหนังสือพิมพ์ Bangkok Post คุณชัย...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  ผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว อ.มาลี จินดารัตน์ (หัวหน้างานกิจการนักเรียน ระดับ ป.1-3) ที่ได้สูญเสียคุณแม่ โดยเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว้ ณ วัดบ้านกลาง  อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่ โดยโรงเรียนจะเป็นเจ้าภาพ ในวันที่ 14&...
  รายละเอียด >>>
 • สมาคมผู้ปกครองและครู ประชุมสมัยวิสามัญครั้งที่ 1 / 2559
  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (PTA) จัดการประชุมสมัยวิสามัญครั้งที่ 1 / 2559 ณ ห้องประชุม Cornelia McGilvary Harris Auditorium อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559...
  รายละเอียด >>>
 • P.R.C. Mass Media Training Day ค่ายเพนกวินบินได้
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการอบรม P.R.C. Mass Media Training Day ค่ายเพนกวินบินได้ โดยศาสนาจารย์บัณฑิต อินทรเทพ อนุศาสก และรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้เกียรติกล่าวโอวาท และอธิษฐานเปิดการ...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีถวายความอาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีถวายความอาลัย และจัดนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียน เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๐๑ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อโรงเรีย...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับ Palmerston North Girls' High School New Zealand
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากโรงเรียน Palmerston North Girls' High School New Zealand เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียน และเสนอโครงการ Summer Camp และการศึกษาแลกเปลี่ยน ครู นักเรียน ณ ห้องประชุม VIP อาคารพิพิธภัณฑ์บ้านแฮรีส เมื่...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีจุดเทียนถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  ผุ้บริหาร คณะครู นักเรียน วงดุริยางค์ วงเครื่องสาย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีจุดเทียนถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใ...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับ SHPS (St Hilda's Primary School)
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนจาก SHPS ( St Hilda's Primary School )ประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของทั้งสองสถาบัน ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และ การปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉินเบื้องต้น รุ่น 2
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และ การปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉินเบื้องต้น รุ่น 2 โดยได้รับเกียรติจากคุณ ศรีทัย สีทิพย์ หัวหน้างานบริการกลาง คุณ อรรธางค์ ปัญญางาม พยาบาลหน่วยตรวจฉุกเฉิน  คุณ ณฐา เชียงปิ๋ว   พย...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู EDUCA 2016
  ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2559...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กทม. รุ่นที่ 7  เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เปิดวิสัยทัศน์ในการบริหารสถานศึกษ...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช
  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล และวางพวงมาลาถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช  ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลา...
  รายละเอียด >>>
 • ประชุมทีมผู้นำการสอน CRITICAL THINKING
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการประชุมทีมผู้นำการสอน CRITICAL THINKING ณห้องประชุมเล็ก อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส ระหว่างวันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2559...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โบสถ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมโครงการ ict สำหรับบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ปี 2559
  ฝ่ายวิชาการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการอบรมโครงการ ict สำหรับบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ปี 2559 ระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม 2559โปรแกรมการอบรม สำหรับบุคลากรฝ่ายสนับสนุน CGP-001: การผลิตสื่อคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น CGP-002: การผลิตสื...
  รายละเอียด >>>
 • ลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาการจัดการศึกษา
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ David Chihung Hsieh, Ph.D., Mr. Chao-Chin Wang, Ms. Jen-Li Lin และ Mr. Shun-Chi Wang คณะผู้บริหารจาก Chang Jung Senior High School ประเทศไต้หวัน ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยียนผู้บริหารโรงเรียน ...
  รายละเอียด >>>
 • โครงการอบรม ict สำหรับครูผู้สอน ปี 2559
  ฝ่ายวิชาการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการอบรมโครงการ ict  ปี 2559  สำหรับครูผู้สอน ระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม 2559โปรแกรมการอบรม สำหรับครูผู้สอนCAI-001: การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ขั้นพื้นฐานCAI-002: การพัฒนาบทเรียนค...
  รายละเอียด >>>
 • รีทรีตนักเรียน F.O.C. ระดับประถมศึกษา
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดรีทรีตนักเรียน F.O.C. ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  ในหัวข้อ “The Cross”  ณ โรงละคร ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559...
  รายละเอียด >>>
 • เยี่ยมเยียนคริสตจักรเมืองกลาง
  ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เยี่ยมเยียนคริสตจักรเมืองกลาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2559...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับ Tauranga Boys' College
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ Mr. Robert Mangan, Principal of Tauranga Boys' College ประเทศนิวซีแลนด์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยียนผู้บริหารโรงเรียนและแนะนำ Tauranga Boys' College เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกันในอนาคต...
  รายละเอียด >>>
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ซุปเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากการแข่งขัน ซุปเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ประจำปี 2559  ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559...
  รายละเอียด >>>
 • กิจกรรมโครงการอ่านสารวันสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมโครงการอ่านสารวันสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที (ซึ่งตรงกับวันที่ 21 กันยายนของทุกปี)โดยมีการอ่านสารวันสันติภาพสากลของนายกรัฐมนตรีและสารจากเลขาฺธิการองค์การสหประชาชาติ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกแห่ง...
  รายละเอียด >>>
 • ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย มอบโล่และแสดงความขอบคุณ ร้อยตำรวจโทณรงค์ แสนคำ เนื่องในโอกาสที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะเป็นคุณประโยชน์ต่อโรงเรียนตลอดมาจนเกษียณอายุราชการ และเลี้ยงขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับโรงเรี...
  รายละเอียด >>>
 • Low Emission Support Scheme: LESS
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ระดับองค์กร ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ( Low Emission Support Scheme: LESS)จากพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงาน "ร้อยดวงใจ ร่...
  รายละเอียด >>>
 • P.R.C. น้อมวันทาบูชาครู
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีไหว้ครูให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อระลึกพระคุณของบูรพาจารย์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559...
  รายละเอียด >>>
 • Moral and Ethic
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นำโดย อ.เกรียง ฐิติจำเริญพร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ได้ให้การต้อนรับ Mr. Kevin Grip, Asia Representative และ Mr. Joe T. Peebles, Asian Regional Coordinator จาก International School Project (ISP) ประเท...
  รายละเอียด >>>
 • ประสานงานค่ายอาสาพัฒนา The Regional ASEAN Service to Learn Camp ครั้งที่ 5
  คณะประสานงานโครงการโรงเรียนเพื่อนบ้านอาเซียน: ค่ายอาสาพัฒนา The Regional ASEAN Service to Learn Camp ครั้งที่ 5 เดินทางไปประสานงานเตรียมการดำเนินงานโครงการฯ ณ Sovannaphumi School (Banteay Meanchey Campus, Banteay Meanchey Province และ Siem Raep Campu...
  รายละเอียด >>>
 • ค่ายอาสาพัฒนา The Regional ASEAN Service to Learn Camp
  พันตำรวจเอกเขมรินทร์  หัสศิริ  ผู้ช่วยทูตฝ่ายตำรวจประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง และนักเรียนเก่ารุ่น BON AMI นำ อ.เกรียง  ฐิติจำเริญพร  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพและคณะ เข้าเยี่ยมคา...
  รายละเอียด >>>
 • มหกรรมการศึกษาโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่ ปี 2559
  คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ.เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมการศึกษาโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่ ปี 2559 " โดยได้รับเกียรติจาก นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และภายในงานมีการอบรมสัมมนาทางวิชาการ &n...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีลงนามสัญญาโครงการ "โบสถ์นี้ที่เรารักษ์"
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีลงนามสัญญาโครงการ "โบสถ์นี้ที่เรารักษ์"  บูรณะซ่อมแซม ใน 5 หมวดงาน คือ  1. งานปรับปรุงองค์ประกอบส่วนโครงสร้างและสถาปัตยกรรมโบสถ์  2. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งานระบบไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้า ...
  รายละเอียด >>>
 • งานเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559
  สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ แก่นักเรียนดีเด่นแต่ละโรงเรียน ทุกระดับ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ณ อาคารอนุสรณ์80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  วันที่ 17 กันยายน 2559...
  รายละเอียด >>>
 • P.R.C. Music Showcase
  ศูนย์การเรียนรู้ดนตรี สถาบันแฮรีสโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  จัดการแสดงดนตรี P.R.C. Music Showcase แสดงสามารถของนักเรียนวงดุริยางค์ และวงออเคสตร้า ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  ณ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส  เมื่อวันที่ 16 ...
  รายละเอียด >>>
 • เยี่ยมชมการเรียนการสอนหมากล้อม
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยให้การต้อนรับ สมาคมหมากล้อมญี่ปุ่น Nihon-Kiin  ชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และตัวแทนจากสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนหมากล้อมของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100 ป...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสอบ O-NET
  คณะครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมจัดอบรมการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสอบ O-NET ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2559ณ ห้องประชุมสำนักงานพันธกิจ...
  รายละเอียด >>>
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 (จากภายนอก)
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (จากภายนอก) ณ ห้องประชุมใหญ่อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม และโรงเรียนวิชชานารี ลำปาง
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะครู จากโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม และโรงเรียนวิชานารี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการประกันคุณภาพการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และโครงการ Focused English Program ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 6 กัน...
  รายละเอียด >>>
 • การเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดต่อในโรงเรียน ปีการศึกษา 2559
  งานพยาบาลโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในโรงเรียน โดยได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนที่มีอาการป่วยหลังเคารพธงชาติทุกเช้าก่อนเข้าเรียน หากพบนักเรียนที่มีอาการป่วยจะแจ้งให้ผู้ปกครองมารับเพื่อไปพบแพทย์ นักกา...
  รายละเอียด >>>
 • แถลงข่าวกิจกรรมฉลอง 90ปี ส.น.ป.
  สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (ส.น.ป.) นำโดย คุณธนิต ชุมแสง นายกสมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พร้อมคณะกรรมการ จัดแถลงข่าวงานคอนเสิร์ตฉลองครบรอบ 90 ปี ส.น.ป. “White-Blue And You..90 Years” กับศิลปิน แสตมป์ อภิวัชร์ และ “มหกรรมกีฬา ...
  รายละเอียด >>>
 • Let's change for a better chance
  ฝ่ายวิชาการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการประกวดร้องเพลง "Let's change for a better chance" เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณะครู บุคลากร ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ณ สวนร่มเย็น เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะครู จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษา  ณ ห้องประชุม พิพิธภัณฑ์บ้านแฮรีส เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับคณะจาก Education Tautanga
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับคณะจาก Education Tautanga ประเทศนิวซีแลนด์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยียนผู้บริหารโรงเรียนและแนะนำสถาบันการศึกษากว่า 9 แห่งในเมืองทอรังกา เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกันในอนาคต ณ ห้อ...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับคณะจาก Nagoya University
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับคณะจาก Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยียนผู้บริหารโรงเรียนและแนะนำมหาวิทยาลัย ซึ่งเปิดสอน International Program กว่า 30 โปรแกรมโดยใช้ภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ...
  รายละเอียด >>>
 • “รักภาษาจีน ฝันประเทศจีน” (Chinese Affection , Chinese Dream)
  สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับนักเรียน ในหัวข้อ “รักภาษาจีน ฝันประเทศจีน” (Chinese Affection , Chinese Dream) เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร 100 ปี สถา...
  รายละเอียด >>>
 • SCIENCE DAY
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรม SCIENCE DAY ให้กับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย และระดับชั้นประถมศึกษา โดยมีฐานให้กับนักเรียนได้ร่วมกิจกรรม ณ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559...
  รายละเอียด >>>
 • โรงเรียนในสังกัดอัครสังฆมณฑล เข้าศึกษาดูงาน
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู จากโรงเรียนในสังกัดอัครสังฆมณฑล กรุงเทพ   ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร Grace Hall เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559...
  รายละเอียด >>>
 • Teaching Phonics
  ครูภาษาอังกฤษ ระดัับปฐมวัย - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พัฒนาศักยภาพด้านการสอนในหัวข้อ " Teaching Phonics" โดยทีมครู P.R.C. อ.Luis   Pascual, อ.นฤทัย  คำเทพ, อ.Betty  Dai, อ.Mary   Pascual 2559 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 100 ปี สถาบัน...
  รายละเอียด >>>
 • Boost Writing with Brain-based Learning
  ครูภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 พัฒนาศักยภาพด้านการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ "Boost Writing with Brain-based Learning" โดยคุณฉัตรียา  เลิศวิชา เป็นวิทยากร  ณ ห้องประุชุมเล็ก อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 4 สิงหา...
  รายละเอียด >>>
 • รับมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์
  มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ โดยศูนย์คนดีศรีแผ่นดิน ได้จัดโครงการส่งเสริมเยาวชนคนดี ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการชื่นชม ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนของ...
  รายละเอียด >>>
 • อาเซียนวิถี ภาษาศรี กวีศิลป์
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรม “อาเซียนวิถี ภาษาศรี กวีศิลป์” ณ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส ได้รับเกียรติจาก ผป.ดร.ประเวศน์ คิดอ่าน ผู้ช่วยเลขาธิการ ฝ่ายเอกสัมพันธ...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับ TIMC 2016
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับThailand International Mathematics Competition 2016 : TIMC 2016 ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ณห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559...
  รายละเอียด >>>
 • Harris Institute open House: Inspiring STEM
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีเปิดงาน Harris Institute open House: Inspiring STEM โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง ที่ปรึกษาอาวุโสโครงการ Chevron Enjoy Science (TVET) จากสถาบันคีนันแห่งเอเชีย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธ...
  รายละเอียด >>>
 • จุดเทียนชัยถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 ...
  รายละเอียด >>>
 • มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรฯ และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ หอประช...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการนมัสการพระเจ้า พิธี "เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา" ณ โบสถ์ และโรงยิมเนเซียมของโรงเรียน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559...
  รายละเอียด >>>
 • โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน
  งานสภานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยมี ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโ...
  รายละเอียด >>>
 • สัปดาห์พัฒนาจิตใจ ระดับชั้นปฐมวัย และระดับชั้นประถมศึกษา
  ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม สัปดาห์พัฒนาจิตใจ ในหัวข้อ "Hope...พระเจ้าผู้เป็นความหวัง" ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ณ โรงละครของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 1 - 11 สิงหาคม ...
  รายละเอียด >>>
 • PRC General English 2016
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  จัดคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ PRC General English 2016 ให้แก่ครูและบุคลากร โดยมีระยะเวลาการเรียนการสอนตั้งแต่  วันที่ 8 สิงหาคม 2559  ถึงวันที่ 30 มกราคม  2560...
  รายละเอียด >>>
 • กิจกรรม PRC อย.น้อย
  นักเรียน PRC  อย.น้อย  เข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานของโรงเรียนเครือข่าย  อย.น้อย  ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีนายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีร่วมพิธีเปิดงาน และนักเรียน PRC  อย.น้อย &nbs...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โบสถ์ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้า เนื่องในวันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีนมัสการเนื่องในวันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559...
  รายละเอียด >>>
 • สัปดาห์พัฒนาจิตใจ ระดับชั้นปฐมวัย และระดับชั้นประถมศึกษา
  ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม สัปดาห์พัฒนาจิตใจ ในหัวข้อ "Hope...พระเจ้าผู้เป็นความหวัง" ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ณ โรงละครของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 1 - 11 สิงหาคม ...
  รายละเอียด >>>
 • Hope...พระเจ้าผู้เป็นความหวัง
  ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม สัปดาห์พัฒนาจิตใจ ในหัวข้อ "Hope...พระเจ้าผู้เป็นความหวัง" ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ณ โรงละครของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 1 - 11 สิงหาคม ...
  รายละเอียด >>>
 • R2R : Routine to Research
  ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการวิจัยในหน่วยงาน (R2R : Routine to Research) ให้กับบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน ณ ห้องโสตอาคารร่มเกล้า เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ โรงเรียนพานพิทยาคม
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนพานพิทยาคม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องประชุมเล็กอาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559...
  รายละเอียด >>>
 • Hope...พระเจ้าผู้เป็นความหวัง
  ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม สัปดาห์พัฒนาจิตใจ ในหัวข้อ "Hope...พระเจ้าผู้เป็นความหวัง" ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ณ โรงละครของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 1 - 11 สิงหาคม ...
  รายละเอียด >>>
 • กิจกรรมประชารัฐร่วมใจเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
  กองลูกเสืออาสา กกต. โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ประชาชน ออกมาใช้สิทธิ์ ออกเสียงประชามติ (Big day) และเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์กระตุ้นเตือนและปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียง โดยมีน...
  รายละเอียด >>>
 • Grand Prix 2016 International Choir Festival
  คณะนักร้องประสานเสียง P.R.C. Boys’ Choir ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน ประเภท  Spiritual, Gospel, Pop, Jazz และ Youth Choir Up to 19 Years of age  และรางวัล The Best of Soloist จากเข้าร่วมการแข่งขัน Grand Prix 2016 International Choir...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการประกันคุณภาพสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประเมินภายนอก  และการจัดเอกสารผลงาน การจัดทำแฟ้มพัฒนางานอย่างเ...
  รายละเอียด >>>
 • "Hope...พระเจ้าผู้เป็นความหวัง"
  ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม สัปดาห์พัฒนาจิตใจ ในหัวข้อ "Hope...พระเจ้าผู้เป็นความหวัง" ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ณ โรงละครของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 1 - 11 สิงหาคม ...
  รายละเอียด >>>
 • บรรยายพิเศษ ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ มร.ชินยา  อาโอคิ (Mr. Shinya  Aoki)  กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ในโอกาสบรรยายพิเศษในหัวข้อ  "ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ในมุมมองนักการฑูต" ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 &nb...
  รายละเอียด >>>
 • "Hope...พระเจ้าผู้เป็นความหวัง"
  ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม สัปดาห์พัฒนาจิตใจ ในหัวข้อ "Hope...พระเจ้าผู้เป็นความหวัง" ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ณ โรงละครของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 1 - 11 สิงหาคม ...
  รายละเอียด >>>
 • "Hope...พระเจ้าผู้เป็นความหวัง"
  ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม สัปดาห์พัฒนาจิตใจ ในหัวข้อ "Hope...พระเจ้าผู้เป็นความหวัง" ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ณ โรงละครของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 1 - 11 สิงหาคม...
  รายละเอียด >>>
 • ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (PTA) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในปีการศึกษาที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรง...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรฯ และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรฯ และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระช...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีปิดการแข่งขัน กีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8
  ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8 และมอบรางวัลแก่นักกีฬาวอลเลย์บอล (8th ASEAN Schools Games) ณ โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเมื่อวันที่ 2...
  รายละเอียด >>>
 • ความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา
  อ.เกรียง ฐิติจำเริญพร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ Mr. Takahiro Kojima, Director of Center for International Exchange, International Pacific University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยียนกระชั...
  รายละเอียด >>>
 • 8th ASEAN Schools Games
  จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8 (8th ASEAN Schools Games) ระหว่างวันที่ 21-29 กรกฎาคม 2559 โดยกำหนดจัดการแข่งขันทั้งสิ้น 11 ชนิดกีฬา ได้แก่ ก...
  รายละเอียด >>>
 • ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
  ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมประชุมและนำเสนองานและโครงการ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559  สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมกรีนเลครีสอ...
  รายละเอียด >>>
 • Harris Institute Open House
  ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และผู้บริหารโรงเรียน ร่วมประชุมกับ อธิการบดี รศ. ดร. นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อวางแผนจัดงาน Harris Institute Open House ด้าน...
  รายละเอียด >>>
 • PRC Sports Day 2016 ระดับประถมศึกษา
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการแข่งขันกรีฑาสีระดับประถมศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ภายใต้พื้นฐานของ P.R.C. Spirit : ...
  รายละเอียด >>>
 • PRC Sports Day 2016
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการแข่งขันกรีฑาสีระดับมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ภายใต้พื้นฐานของ P.R.C. Spirit : ...
  รายละเอียด >>>
 • การแข่งขันหุ่นยนต์ภายในประจำปี 2559 (IRR2016)
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ภายในประจำปี 2559 (IRR2016) ณ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น  - การแข่งขันเขียนโปรแกรมทำภารกิจจากหุ่นยนต์  - การแข่งขันต่อหุ่นยนต์  - การแข่งขันต่อเลโก้สร้างสรรค์ตา...
  รายละเอียด >>>
 • Microsoft Showcase Schools
  ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รับรางวัล Microsoft Showcase Schools จากไมโครซอฟท์  ซึ่งถือเป็นรางวัลที่ได้รับคัดเลือกและยอมรับจาก  Microsoft Corporation ให้โรงเรียนฯ เป็นหนึ่งในสองของโรงเรียนในป...
  รายละเอียด >>>
 • ระลึกวันก่อตั้งสมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีระลึกวันก่อตั้งสมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และงานแนะนำคณะกรรมการบริหาร ปีบริหาร 2559 - 2561 ณ โรงละครโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559...
  รายละเอียด >>>
 • วันสถาปนา กรมรบพิเศษที่ 5
  ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู ร่วมพิธีวันสถาปนา กรมรบพิเศษที่ 5 (ค่ายขุนเณร) ครบรอบปีที่ 33 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
  ดร.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  และผู้บริหาร เข้าศึกษาดูงาน การบริหารจัดการ และเยี่ยมชมศูนย์การเรียน อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ...
  รายละเอียด >>>
 • รีทรีตนักเรียน F.O.C. ระดับมัธยมศึกษา
  ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดรีทรีตนักเรียน F.O.C. ระดับมัธยมศึกษา ในหัวข้อ The Cross เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันและแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์  การทำงาน ฝึกความเป็นผู้นำ ผู้ตาม โดยได้รับเกียรติจาก ทีมงานหน่ว...
  รายละเอียด >>>
 • งานจิตวิทยาการปรึกษา แนะแนว และการศึกษาพิเศษ ศึกษาดูงาน
  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 งานจิตวิทยาการปรึกษา แนะแนว และการศึกษาพิเศษ ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน  ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงเรียนชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศเก...
  รายละเอียด >>>
 • ประเมินตรวจมาตรฐานโรงเรียนเครือข่าย อย.น้อย
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ นายกฤษณะ ไกยสิทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่ ภก.ดาวทิพย์  จิรนิวาตานนท์  งานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และทีมงาน เข้ามาประเมินตรวจมาต...
  รายละเอียด >>>
 • PRC General English
  ศูนย์การเรียนรู้ภาษา สถาบันแฮรีส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ PRC General English (PRCGE)ให้แก่ครูและบุคลากรสนับสนุน โดยจัดให้มีการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ณ ห้องโสตฯ อาคาร ร่มเกล้า เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559...
  รายละเอียด >>>
 • นิทรรศการและร่วมเวทีเสวนาเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือผลงานการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ (Best Practice)
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ให้จัดนิทรรศการและร่วมเวทีเสวนาเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือผลงานการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอ...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ประจำปี 2559 (กรุงเทพมหานคร)
  กองลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ ประเทศสวีเดน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชา...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ประจำปี 2559 (เชียงใหม่)
  กองลูกเสือ เนตรนารี กองลูกเสือสำรอง สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ณ สนามฟุตบอล P.R.C. เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2559...
  รายละเอียด >>>
 • วอลเล่ย์บอลและฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์
  คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  ร่วมแข่งขันวอลเล่ย์บอลและฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ กับ Macau Anglican College ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2559  ...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ Macau Anglican College
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก Macau Anglican College เพื่อร่วมแข่งขันวอลเล่ย์บอลและฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2559  ...
  รายละเอียด >>>
 • สร้างเสริม EQ MQ ด้วยนิทานช้างบุญ
  บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด จัดโครงการเสริมสร้าง EQ, MQ ด้วยนิทานช้างบุญ โดยได้รับเกียรติจาก คุณแสงเดือน "เล็ก" ชัยเลิศ เป็นวิทยากรให้มุมมองแง่คิด สร้างเสริม EQ MQ เล่าความเป็นมาของ Elephant Nature Park และสะท้อนสภาพชีิวิตช้าง และจำหน่ายหนังสือช้างบุญ แ...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมให้ความรู้แก่นักเรียน ยสร.
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับเกียรติจากทีมวิทยกร จากโรงพยาบาลแมคคอร์มิค และทีมงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มาอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน ยสร.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2559 และนักเรียน ยสร.ระดับ...
  รายละเอียด >>>
 • คุณภาพ พี.อาร์.ซี. คือ คุณภาพทุกฝ่าย
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการสัมมนาบุคลากรฝ่ายสนับสนุนฯ และธุรการแผนก ในหัวข้อ "คุณภาพ พี.อาร์.ซี. คือ คุณภาพทุกฝ่าย" โดยมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีความรู้ ความสามารถในภาระงานที่รับผิดชอบ และพัฒนาคุณภาพงานให้เกิดป...
  รายละเอียด >>>
 • Knowledge sharing โรงเรียนคู่พัฒนา
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมแบ่งปันความรู้ Knowledge sharing ให้แก่โรงเรียนคู่พัฒนา ได้แก่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเวียงป่าเป้า โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม และโรงเรียนวิชชานารี  เพื่อให้เกิดคุณภาพในกา...
  รายละเอียด >>>
 • ชนะเลิศการประกวดวงดุริยางค์ (นั่งบรรเลง)
  ขอแสดงความยินดีกับวงดุริยางค์โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (P.R.C.Band) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงดุริยางค์ (นั่งบรรเลง) จากการแข่งขันเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 25...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ Glenelg Country School
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ  Glenelg Country School ในโอกาสเยียมชมการเรียนการสอน Robotics ณ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559...
  รายละเอียด >>>
 • P.R.C. ซ้อมรับมือระงับการเกิดอัคคีภัยและแผ่นดินไหว
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลนครเชียงใหม่(ศูนย์กู้ชีพพิงค์นคร) และโรงพยาบาลแมคคอร์มิค เตรียมความพร้อมให้กับครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนในการฝึกซ้อมรับมือและระงับการเกิดอุบัติภัย อันเนื่องจากอัคค...
  รายละเอียด >>>
 • รางวัลชมเชย จากการประกวดภาพถ่ายนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย
  ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐนันท์ เขื่อนคำ นายปกรณ์ ปัญศิริ นายติณณภพ ขัติยะ (พี่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นเปรม) ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดภาพถ่ายนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย ประจำจังหวัดเชียงใหม่ รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2559 (จัดโดยกลุ่ม Tenkawa Chi...
  รายละเอียด >>>
 • รีทรีตครู-บุคลากรของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
  ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานรีทรีตครู-บุคลากรของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ในหัวข้อ “เพื่อนร่วมงานที่ดี” เพื่อให้ครู-บุคลากรโรงเรียนได้ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าถอยหลังสู่ธรรมนำสู่การรับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผล โดยได้รับเกียรติจาก ศาส...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความยินดี
  ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี กับ พ.ต.อ.ฐาปนพงศ์ ชัยรังษี ผกก.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และพร้อมให้ความร่วมมือกับกลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ด้วยค...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเฉลิมพระเกียรติ
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีนมัสการพระเจ้าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  ผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว อ.คัมภีร์ ใจหาญ (ครูระดับชั้นประถมศึกษา) ที่ได้สูญเสียคุณพ่อ โดยเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว้ ณ วัดศรีดอนไชยกอกชุม ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง และจะมีพิธีประชุมเพลิงวันที่ 10 กรกฏาคม 2559...
  รายละเอียด >>>
 • วันสิ่งแวดล้อมโลก 2559
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559...
  รายละเอียด >>>
 • รางวัลชนะเลิศโครงการ NSC 2016
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลชนะเลิศโครงการ NSC 2016 ในวโรกาสเสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดการประชุมประจำปีและนิทรรศการของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย นางสาวกิรณา ตันบูรณา นายธนภัทร วัชวงษ์ และนางสาวมาลิน ทิ...
  รายละเอียด >>>
 • ประชุมผู้บริหารสมาคมโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่
  ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าร่วมประชุม สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม ณ โรงละครของโรงเรียน เ...
  รายละเอียด >>>
 • นำเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง
  ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ นำเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองกับรายวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมเมอร์เคียว   จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559...
  รายละเอียด >>>
 • ครูผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ อ.ศรีวิรัช ศิริรัตน์ ที่เข้ารับเกียรติบัตร ครูผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2559  ณ  พุทธสถาน เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559  จัดโดยพุทธส...
  รายละเอียด >>>
 • มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ขอขอบคุณ คุณภาณุ  ศีติสาร  ปร.11683  นักเรียนเก่ารุ่นทราย ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กยากจน จำนวน 200,000 บาท โดยคุณอภิชิต  ปทุมาสูตร  ปร.13967  เป็นตัวแทนมอบ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้า เนื่องในวันเปิดภาคเรียน
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการนมัสการพระเจ้า เนื่องในวันเปิดภาคเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ครูศาสนา ดร.ชนันภรณ์ ใจเสาร์ดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ ให้เกียรติเป็นผู้เทศนา และรับฟังการบรรยายพิเศษจาก ผ...
  รายละเอียด >>>
 • ปฐมนิเทศเตรียมพร้อมสู่ปีการศึกษา 2559
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการปฐมนิเทศเตรียมพร้อมสู่ปีการศึกษา 2559 สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ วิทย์ คณิต และคอมพิวเตอร์  ณ อาคารร่มเกล้า ...
  รายละเอียด >>>
 • รีทรีตครู บุคลากรคริสเตียน ประจำปีการศึกษา 2559
  ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดรีทรีตครู บุคลากรคริสเตียน ประจำปีการศึกษา 2559 ในหัวข้อ “เพื่อนร่วมงานที่ดี” ณ แม่โจ้กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากทีมงานหน่วยงานเผยแพร่พระกิตติคุณ สภาคริสตจักรในประเทศ...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกพันธกิจการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ คริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกพันธกิจการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ศจ.ดร.สิริกันยา บุณยเกียรติ เป็นผู้เทศนา ณ คริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม...
  รายละเอียด >>>
 • อันดับ 3 นพท.คัพ ชิงแชมป์ประเทศไทย
  ขอแสดงความยินดีกับนักฟุตบอลโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  3 นพท.คัพ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ถ้วยเกียรติยศผู้บัญชาการทหารสูงสุด ณ สนามกีฬาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ...
  รายละเอียด >>>
 • ทัศนศึกษาประเทศฮ่องกง และประเทศญี่ปุ่น
  คณะครู บุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ที่มีอายุการทำงานนาน 20 ปี เดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศฮ่องกง และประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2559...
  รายละเอียด >>>
 • Language Immersion Program
  คณะครูนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จำนวน 14 คน เข้าร่วมโครงการ Language Immersion Program  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตและประสบการณ์เรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนการเดินทางต่างประเทศ ได้เปิดโลกทัศน์เรียน...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล
  ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล โดยมีนายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 7 พฤศภาคม 2559...
  รายละเอียด >>>
 • รีทรีตนักการ-รปภ.ประจำปีการศึกษา 2559
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  โดยฝ่ายศาสนกิจได้กำหนดจัดรีทรีตนักการ-รปภ.ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นในหัวข้อ “เพื่อนร่วมงานที่ดี” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ธีรพงษ์  ชัยศรี ศิษยาภิบาลคริสตจักรพายัพ เป็นวิทยากรคัมภีร์ศึกษา ณ ห้องประชุ...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมพัฒนาภาวะผู้นำ
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการอบรมพัฒนาภาวะผู้นำให้กับ Key Persons ทุกระดับทั้งฝ่ายการเรียนการสอน และฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559...
  รายละเอียด >>>
 • โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีน ณ Chongqing Jihua Middle School
  คณะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เดินทางไปเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีน  ณ Chongqing Jihua Middle School มหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นโครงการภายใต้บันทึกความร่วมมือ (MoU) ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างโรง...
  รายละเอียด >>>
 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  ผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการวิทยากรแกนนำตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชน สำนักงานคณะกรรม...
  รายละเอียด >>>
 • P.R.C. Band & Orchestra Live in Singapore #3
  ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นำวงดุริยางค์และวงเครื่องสายของโรงเรียนฯ เดินทางไปแสดงดนตรี P.R.C. Band & Orchestra Live in Singapore #3 ทำการแสดงในวันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ St. Andrew’s School ประเทศสิงคโปร์...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีสุมาคารวะสระเกล้าดำหัวผู้บริหาร-ครูอาวุโส
  ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนเอกชน จัังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสุมาคารวะสระเกล้าดำหัวผู้บริหาร-ครูอาวุโส ณ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558...
  รายละเอียด >>>
 • คณะครู นักเรียน ร่วมรดน้ำดำหัว ผู้บริหารและครูอาวุโส
  คณะครู นักเรียน ร่วมรดน้ำดำหัวขอสุมาลาโทษและขอพรจากคณะผู้บริหารของโรงเรียนและคุณครูอาวุโส เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ...
  รายละเอียด >>>
 • คณะครู นักเรียน ร่วมรดน้ำดำหัว ผู้บริหารและครูอาวุโส
  คณะครู นักเรียน ร่วมรดน้ำดำหัวขอสุมาลาโทษและขอพรจากคณะผู้บริหารของโรงเรียนและคุณครูอาวุโส เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ...
  รายละเอียด >>>
 • ประเพณีสระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
  ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีขอสุมาลาโทษ คาราวะ และขอพรจากพ่อเมือง นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และภริยา ในประเพณีสระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 เป็...
  รายละเอียด >>>
 • ดำหัวปี๋ใหม่ ประชุมใหญ่ ส.น.ป. 2559
  สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานดำหัวปี๋ใหม่ ประชุมใหญ่ ส.น.ป. ประจำปี 2559 โดยมีนักเรียนเก่าทุกรุ่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ร่วมรดน้ำดำหัวครูอาวุโสและนักเรียนเก่าอาวุโส เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559...
  รายละเอียด >>>
 • แชมป์การแข่งขันกีฬาสแต็คโลก ประจำปี 2016 ณ ประเทศเยอรมัน
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันกีฬาสแต็คโลก ได้แก่ เด็กชายปถมพงศ์ หาญใจ และ เด็กชายธนัท อนุสรณ์สมชาย ที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง ประเภทคู่ Double Cycle รุ่นอายุไม่เกิน 12 ...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมีนายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559...
  รายละเอียด >>>
 • ครบรอบ 20 ปี รักบี้ฟุตบอลโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  สโมสรรักบี้ฟุตบอล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานครบรอบ 20 ปี รักบี้ฟุตบอลโรงเรียนปรินส์ฯ จัดการแข่งขันนัดกระชับมิตร ระหว่างทีมนักเรียนเก่าและนักเรียนปัจจุบัน และร่วมระลึกถึงคุณครูวินัย สุจริต ผู้ก่อตั้งทีมรักบี้โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ณ...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  ผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว อ.พันธุ์ศักดิ์ ตั้งใจดี (ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับประถมศึกษา) ที่ได้สูญเสียคุณแม่กิมลุ้ย ตั้งใจดี โดยเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว้ ณ วัดข่วงสิงห์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   โรงเรียนปริน...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 25...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมพิธีวันสถาปนาค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี
  ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี ต.ห...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
  ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าร่วมพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ...
  รายละเอียด >>>
 • P.R.C. SHOWCASE
  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559 ศูนย์การเรียนรู้ดนตรี สถาบันแฮรีส ร่วมกับงานดนตรีของโรงเรียนฯ จัดการแสดง P.R.C. SHOWCASE นำเสนอความสามารถของนักเรียนทางด้านดนตรีสู่สาธารณชน และการแสดงในชุดนี้ จะได้เดินทางไปแสดงพร้อมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและกระชับความสัมพันธ์ ใ...
  รายละเอียด >>>
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา และอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานความรู้เกี่ยวกับการดูดาวเบื้องต้น  เพื่อเสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์จริงให้แก่นักศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ดาร...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมยินดีกับ นักกีฬาสแต็คทีมชาติไทย
  ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายปถมพงศ์ หาญใจ และเด็กชายธนัท อนุสรณ์สมชาย  นักกีฬาสแต็คทีมชาติไทย ที่เดินทางร่วมแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์โลก ประจำปี 2559  และเยี่ยมคาราวะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา...
  รายละเอียด >>>
 • Singapore Exploration Program 2016
  คณะครู นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในโครงการ Singapore Exploration Program 2016 ทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2559...
  รายละเอียด >>>
 • โครงการโรงเรียนเพื่อนบ้านอาเซียน: ค่ายอาสาพัฒนา The Regional ASEAN Service to Learn Camp 2016
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดโครงการโรงเรียนเพื่อนบ้านอาเซียน: ค่ายอาสาพัฒนา The Regional ASEAN Service to Learn Camp 2016  ครั้งที่ 4 ขึ้น ระหว่างวันที่ 12-21 มีนาคม 2559  ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อเปิดโลกทัศน์ของคณะนักเรียนและครูจากโ...
  รายละเอียด >>>
 • แชมป์ฟุตบอล”นพท.คัพ” ครั้งที่ 9
  ขอแสดงความยินดีกับนักฟุตบอลโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คว้าแชมป์ฟุตบอล”นพท.คัพ” ครั้งที่ 9 พร้อมเข้ารอบชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วย ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท  ในเดือนเมษายน 2559 ณ กรุงเทพมหานคร...
  รายละเอียด >>>
 • แชมป์ฟุตบอลไพมิสเตอร์จังหวัดเชียงใหม่
  ขอแสดงความยินดีกับนักฟุตบอลโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คว้าแชมป์ฟุตบอลไพมิสเตอร์จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นประชาชน ได้เป็นตัวแทนไปเล่นต่อระดับภาคที่จังหวัดแพร่...
  รายละเอียด >>>
 • Language Immersion Program 2016
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดโครงการ Language Immersion Program 2016 ณ Southland ประเทศนิวซีแลนด์  โดยมีนักเรียนและครู จำนวน 14 คน เข้าร่วมโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตและทักษะด้านภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ระย...
  รายละเอียด >>>
 • ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬารักบี้ : สุพรรณบุรีเกมส์
  ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬารักบี้ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 สุพรรณบุรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 15 ถึง 19 มีนาคม 2559- ประเภททีม 15 คน ได้รับเหรียญทองแดง- ประเภททีม 7 คน ได้รับเหรียญเงิน...
  รายละเอียด >>>
 • ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทควันโด : สุพรรณบุรีเกมส์
  ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทควันโด ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 สุพรรณบุรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 15 ถึง 19 มีนาคม 2559- น.ส.กชวรรณ  ชมชื่น  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทพุมเซ่เดี่ยวหญิง - ด.ช.อัชราฟ อนันตพงษ...
  รายละเอียด >>>
 • วิทยากร การอบรมการจัดการเรียนรู้ Brain Based Learning
  ดร.สุรภี วงค์ไพบูลย์ อ.มลิวัลย์ คำสุขใส อ.ดารณี สายคำยะ และอ.กีรติกันย์ เฟื่องกาญจน์ เป็นวิทยากร ในการอบรมการจัดการเรียนรู้ Brain Based Learning ให้ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสุววรณภูมิ ประเทศกัมพูชา จัดโดย NTC Group ประเทศกัมพูชา  ร...
  รายละเอียด >>>
 • ค่ายสร้างศรัทธารักษาอุดมการณ์
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้เข้าใจประวัติศาสตร์ความเป็นมาของโรงเรียน รับทราบกฎ ระเบียบ และการอยู่รวมกันอย่างมีความสุข เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน เมื่อวันที่ 18 มีน...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ NTC Group ประเทศกัมพูชา
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ Mr. Sy Vanna, Managing Director และ Mr. Ratana Theam ผู้เชียวชาญงานด้าน IT จาก NTC Group ประเทศกัมพูชา เนื่องในโอกาสมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน IT ของโรงเรียน  โดยมีผู้บริหารโรงเรียนให้การต้อ...
  รายละเอียด >>>
 • Welcoming Education Southland Team, New Zealan
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนจากประเทศนิวซีแลนด์ ในโอกาสแนะนำการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการ P.R.C. Summer Course in New Zealand 2016 ณ ห้องประชุม Van Alen Harris Conference R...
  รายละเอียด >>>
 • English Summer Camp
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัด ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน English Summer Camp ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2559...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  ผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว อ.คัคนานต์ ทิพย์บุญ (ครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ที่ได้สูญเสียคุณพ่อ โดยเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว้ ณ วัดอุโบสถ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และจะมีพิธีฌาปนกิจ ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 255...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในการปิดภาคเรียน และขอบคุณพระเจ้าสำหรับครูเกษียณอายุงาน
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 และขอบคุณพระเจ้าสำหรับบุคลากรเกษียณอายุงาน พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรสำหรับครูที่ได้รับรางวัลงานวิจัย และสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี ...
  รายละเอียด >>>
 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing)
  โรงเรียนปรินสืรอยแยลส์วิทยาลัย จัดการอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลงานและนวัตกรรมที่สะท้อนถึงความสามารถของครู บุคลากรอย่างหลากหลาย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำแนวคิด ผลงานของเพื่อนร่วมงานไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนขอ...
  รายละเอียด >>>
 • ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอนกระบวนการคิด
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  จัดอบรมและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ให้กับครู บุคลากร หัวข้อ "ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอนกระบวนการคิด" โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ทิศนา แข...
  รายละเอียด >>>
 • รางวัล ผู้บริหารสถาบันศึกษาเอกชนที่มีวิสัยทัศน์ดีเด่น
  ขอแสดงความยินดีกับ อ.สเปญ จริงเข้าใจ ผู้จัดการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้าน ผู้บริหารสถาบันศึกษาเอกชนที่มีวิสัยทัศน์ดีเด่น เนื่องในงาน วันนักข่าวประจำปี 2559 จัดโดยสมาคมนักข่าว ร่วมกับชมรมบรรณาธิการข่าวภ...
  รายละเอียด >>>
 • Jigsaw แห่งความสำเร็จ
  โรงเรียนปรินส๋รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการอบรมโครงการ Service Mind ในหลักสูตร "Jigsaw แห่งความสำเร็จ" โดยได้รับเกียรติจาก กัปตันชลวิทย์ นันทวิสัย และทีมงาน เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 75 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 &nb...
  รายละเอียด >>>
 • อำลาอาลัย VERITAS '15
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานเลี้ยงอำลาอาลัยให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น VERITAS '15 โดยได้รับเกียรติจาก นายเจตน์ สะสะรมย์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นผู้ให้โอวาท และรับฟังปัจฉิมโอวาทจากผ...
  รายละเอียด >>>
 • อำลาอาลัย : เปรม
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานเลี้ยงอำลาอาลัยให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น เปรม โดยได้รับเกียรติจาก นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นผู้ให้โอวาท และรับฟังปัจฉิมโอวาทจากผู้อำนวย...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  ผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว อ.มธุรส วัฒโนกูล (ครูระดับชั้นประถมศึกษา) ที่ได้สูญเสียคุณพ่อ โดยเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว้ วัดป่าแพ่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และจะมีพิธีฌาปนกิจ ในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559...
  รายละเอียด >>>
 • ชนะเลิศภาพประทับใจ ปั่นเพื่อพ่อ : Bike for DAD
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.พีรดา สวัสดิ์ศรี ม.4/8   น.ส.พีรยา พุคยาภรณ์ ม.4/8   น.ส.ชลณิชา ทะภูมินทร์ ม.4/9   นายสาริน นภีรงค์ ม.4/5   น.ส.ชัญญา ศิรินภาพันธ์ ม.5/1   นายพีร์...
  รายละเอียด >>>
 • Professional Development for English Language Teachers
  อาจารย์สายฝน ลี้รัตนาวลี และ อาจารย์กีรติกันย์   เฟื่องกาญจน์ เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ "ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (Professional Development for English Language Teachers) ณ โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ เพลินจิต สุขุมวิท เมื่อวัน...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีประดับเครื่องหมายลูกเสือเนตรนารีสำรอง
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีประดับเครื่องหมายลูกเสือสำรอง โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปัญญา สกุลปั้นทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน และรักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ สนามจามจุรี...
  รายละเอียด >>>
 • Baccalaureate Sunday นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น เปรม
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีจบหลักสูตร Baccalaureate Sunday ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น เปรม  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เป็นผู้เทศนา และ นายอิทธิพ...
  รายละเอียด >>>
 • งานเลี้ยงผู้ให้โอวาทในพิธีจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้เทศนาและผู้ให้โอวาทในพิธีจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 และร่วมแสดงความยินดีแด่นักเรียนที่ได้รับรางวัล Best all around student และรางวัล Honorable mention student เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กรีนเ...
  รายละเอียด >>>
 • Baccalaureate Sunday นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น VERITAS '15
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีจบหลักสูตร Baccalaureate Sunday ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น VERITAS '15  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ พิริยะ ประดิษฐ์สอน ผู้ช่วยศิษยาภิบาลคริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ เป็นผู้เทศนา และ พลตำรวจตร...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการขอบคุณพระเจ้าสำหรับนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการขอบคุณพระเจ้าสำหรับนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันด้านวิชาการและกิจกรรมตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป ที่จัดโดยสถาบัน องค์กรต่างๆ ในปีการศึกษา 2558  ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี สถ...
  รายละเอียด >>>
 • รีทรีตคณะกรรมการนักเรียน F.O.C. ระดับมัธยมศึกษา
  ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดรีทรีตคณะกรรมการนักเรียน F.O.C. ระดับมัธยมศึกษา  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันและแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์การทำงาน ฝึกความเป็นผู้นำ ผู้ตาม โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ชัชวาลย์ &...
  รายละเอียด >>>
 • มอบเครื่องปั๊มลม
  ร้านเลิศวัฒนาการค้า ผู้ปกครองของนายศุภกร เลิศวนวัฒนา และนางสาวสุพิชญา เลิศวนวัฒนา (นักเรียนเก่ารุ่น ฉันท์52) มอบเครื่องพ่น ภาคสนาม จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 12กุมภาพันธ์ 2559...
  รายละเอียด >>>
 • วันการศึกษาเอกชน
  คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมงาน “วันการศึกษาเอกชน จ.เชียงใหม่”  โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดงานวันการศึกษาเอกชนพร้อมพิธีมอบเข็มทองคำเชิดชูเกียรติแก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะครบ 30 ปี โล่ประ...
  รายละเอียด >>>
 • "รางวัลทรงคุณค่า เกียรติยศแห่ง สช." (OPEC AWARDS)
  ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้ารับรางวัล "รางวัลทรงคุณค่า เกียรติยศแห่ง สช." (OPEC AWARDS) ประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ระดับขั้นพื้นฐาน ขนาดใหญ่ ในงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2559 ณ BCC HALL ชั้น 5 ศูน...
  รายละเอียด >>>
 • วงดุริยางค์ P.R.C. ร่วมงานไม้ดอก ไม้ประดับ ครั้งที่ 40
  วงดุริยางค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมบรรเลงเพลงสร้างสีสัน ในงานไม้ดอก ไม้ประดับ ครั้งที่ 40 สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้ง­ไทยและต่างชาติ  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ...
  รายละเอียด >>>
 • ASEAN Exploration Program 2016
  ฝ่ายกิจการนักเรียนและวิเทศสัมพันธ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดโครงการ ASEAN Exploration Program 2016 ระหว่างวันที่ 23-31 มกราคม 2559 โดยรับคณะครูและนักเรียนจาก Kampong Chheuteal High School และ Sovannaphumi School ราชอ...
  รายละเอียด >>>
 • รางวัลแม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 19
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการ แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 19 ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศประเภทปริศนาอักษรไขว้ ...
  รายละเอียด >>>
 • นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน English Program ระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์จริงให้แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมชั้...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ Chongqing Jihua Middle School
  ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการ และคณะครูจากโรงเรียนมัธยม Chongqing Jihua Middle School   มหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน  ในโอกาสเยี่ยมโรงเรียน หลังจากที่ทั้งสองสถาบันได้ทำ M...
  รายละเอียด >>>
 • ปันด้วยใจ ให้ด้วยรัก
  ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยได้กำหนดจัดกิจกรรม ส่งมอบของขวัญพระกุมาร "ปันด้วยใจ ให้ด้วยรัก" และกิจกรรมอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านดอกแอก ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม ค.ศ.2016 ...
  รายละเอียด >>>
 • ชุมนุมลูกเสือโรงเรียนเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ครั้งที่ 4
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จัดงานชุมนุมลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ครั้งที่...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความยินดีกับ อ.มยุเรศ มณีนิล
  ขอแสดงความยินดีกับ อ.มยุเรศ  มณีนิล ที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธ ย่อ สธ. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น  ของคุรุสภา และโล่เกียรติยศ  ครูภาษาไทยดีเด่น  ของคุรุสภา จากรัฐมนตรีกระทรวงว่าการกระทรวงศึกษาธิการ...
  รายละเอียด >>>
 • ASEAN Exploration Program 2016
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนจาก Kampong Chheuteal High School และ Sovannaphumi School ในโอกาสเดินทางมาศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การเรียนการสอน ในโครงการ ASEAN Exploration Program 2016 ระหว่างวันที่ 24 - 31 มกร...
  รายละเอียด >>>
 • โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ศึกษาดูงาน
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรจากโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ Grace Hall เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558...
  รายละเอียด >>>
 • นักเรียนเก่ารุ่น Gradiose ร่วมนมัสการพระเจ้า
  นักเรียนเก่ารุ่น Gradiose ร่วมนมัสการพระเจ้า ณ โบสถ์โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558...
  รายละเอียด >>>
 • วันครู ประจำปี 2559
  คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู ที่ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันครู ประจำปี 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ จัดโดยสมาคมโรงเรียนเอกชน จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 ...
  รายละเอียด >>>
 • แด่คุณครูที่รัก
  มูลนิธิแพทย์น้ำเงิน ขาว สู่ชุมชน  ร่วมกับนักเรียนเก่าที่ประกอบอาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล   เปิดให้บริการส่งเสริมสุขภาพแก่คณะครู และบุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  ณ 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 ...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันครู
  คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันครู โดยมี ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เป็นผู้เทศนา ณ โบสถ์โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559...
  รายละเอียด >>>
 • กิจกรรมคริสตมาสสัมพันธ์
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยฝ่ายศาสนกิจ ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลพรชัย  จัดกิจกรรมคริสตมาสสัมพันธ์ ณ โรงเรียนอนุบาลพรชัย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558...
  รายละเอียด >>>
 • ส่งความสุขเนื่องในเทศกาลคริสตสมภพ และเทศกาลปีใหม่ 2016
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมส่งความสุขเนื่องในเทศกาลปีใหม่แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  หน่วยงานราชการ เขตพื้นที่การศึกษา สื่อมวลชน สถานีวิทยุ หนังสือพิมพ์ ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจ...
  รายละเอียด >>>
 • Southland Education Outreach Program 2016
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจาก Southland ประเทศนิวซีแลนด์ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียน และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ และจัด English Camp ให้กับนักเรียนชั้น ป.4-6 ของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เ...
  รายละเอียด >>>
 • วันเด็ก 2559
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมี ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงาน เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาท ความสำคัญ และรู้จักหน้าที่ของตนเอง กิจกรรมประกอบด้วยฐานกิจกรรมการเรียนรู้ เกมส์นันทนาก...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมงาน เปดแผนยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม
  ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีเปด งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม เปดแผนยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม โดยมี พลเอก สุรเชษฐ ชัยวงศ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธี และมอบบันทึกขอตกลง ให...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้
  ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเปิดงานอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้  ระดับประถมศึกษา โดยได...
  รายละเอียด >>>
 • ASEAN WAY 2015
  แผนกมัธยมศึกษาตอนต้นและฝ่ายกิจการนักเรียนและวิเทศสัมพันธ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นำโดย ดร.ดุษิต  พรหมชนะ นำคณะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการ “ASEAN WAY 2015” สานสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย-ลาว ณ  โรงเรียนมัธยมศึกษ...
  รายละเอียด >>>
 • Mission Trip
  ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดโครงการ Mission Trip (แลกเปลี่ยนประสบการณ์การรับใช้และความเชื่อระหว่างนักเรียน F.O.C. กับอนุชน Sungkwang Presbyterian Church  และอนุชน Samduk Presbyterian Church สาธารณรัฐเกาหลี) สำหรับนักเรียน F.O.C....
  รายละเอียด >>>
 • ราตรีเพลินเพลง : Music Night 2015
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานราตรีเพลินเพลง : Music Night 2015 แสดงความสามารถทางด้านดนตรีของนักเรียนทุกระดับชั้น ประกอบแสง สี เสียง อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา ณ สนามหน้าโบสถ์ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558...
  รายละเอียด >>>
 • Merry Christmas & Happy New Year 2016
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเฉลิมฉลองวันคริสตสมภพ โดยนักเรียนทุกระดับชั้นร่วมนมัสการพระเจ้า รับชมการแสดงละครสั้นจากกลุ่ม F.O.C. และพบกับคุณลุงซานต้าใจดีที่ได้มามอบความสุขให้กับนักเรียนทุกคน ณ บริเวณสนามหน้าโบสถ์ของโรงเรียน เมื่อวั...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีระลึก 110 ปี วันพระราชทานนามโรงเรียน
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีระลึกวันพระราชทานนามโรงเรียน ปีที่ 110 ณ โบสถ์ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2559 โดยมีนักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบัน ผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีร่วมรำลึกถึงบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งโรงเรียนและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด...
  รายละเอียด >>>
 • สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ศึกษาดูงาน
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารครูพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-NET ในโอกาสเข้าศึ...
  รายละเอียด >>>
 • กิจกรรมคริสตมาส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ เวียงป่าเป้า
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมคริสตมาส ร่วมกับโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์  เวียงป่าเป้า เพื่อเฉลิมฉลองวันคริสตสมภพ และถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าร่วมกัน ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เมื่อว...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในเทศกาลคริสตสมภพ
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในเทศกาลคริสตสมภพ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ ดร.สินธุ์ คิมหะจันทร์ ประธานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้เทศนา ณ โบสถ์ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558...
  รายละเอียด >>>
 • กีฬาคริสมาสสัมพันธ์
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานกีฬาคริสตมาสสัมพันธ์ครู-บุคลากร เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีและการแสดงความชื่นชมยินดีในการเสด็จมาประสูติขององค์พระเยซูคริสต์ร่วมกันโดยมีกิจกรรมตลอดทั้งวัน อาทิ การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ กีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันส้ม...
  รายละเอียด >>>
 • เฉลิมฉลองวันคริสตสมภพ และสวัสดีปีใหม่ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
  คณะผู้บริหารโรงเรียน มอบกระเช้าส่งความสุข ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันคริสตสมภพ และในเทศกาลปีใหม่ กับประธานกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ โรงเรียนวิชชานารี
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนวิชชานารี จังหวัดลำปางในโอกาส ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน IEP(Integrated English Program) และการเรียนการสอน English Program ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีเข้าประจำกองลูกเสือเนตรนารี และพิธีทบทวนคำปฏิญาณ
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้จัดพิธีเข้าประจำกองลูกเสือเนตรนารี สำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  และพิธีทบทวนคำปฏิญาณ โดยมี ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  ให้เกียรติมาเป็น...
  รายละเอียด >>>
 • Foreign Language Day 2015
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรมวันภาษาต่างประเทศ Foreign Language Day ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นได้ใช้ทักษะทางภาษาผ่านการแสดง การแข่งขันในรูปแบบต่างๆ ระหว่างวันที่ 14 - 15  ธันวาคม 2558...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  ผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว อ.คณาวุธ จันทร์ตา (สังกัดระดับประถมศึกษาตอนปลาย) ที่ได้สูญเสียคุณพ่อ โดยเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว้ ณ บ้านเลขที่ 117 กลางดง หมู่ 4 ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ และจะมีพิธีฌาปนกิจ ในวันพฤหัสบดีที่...
  รายละเอียด >>>
 • กีฬาคริสมาสสัมพันธ์ นักการ-รปภ.
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานกีฬาคริสตมาสสัมพันธ์ นักการ-รปภ. เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีและการแสดงความชื่นชมยินดีในการเสด็จมาประสูติขององค์พระเยซูคริสต์ร่วมกันโดยมีกิจกรรม อาทิ การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ กีฬาพื้นบ้าน  เมื่อวันที่ 12 ธั...
  รายละเอียด >>>
 • คริสตมาสสัมพันธ์ นักการ รปภ.
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในเทศกาลคริสตสมภพให้กับนักการ รปภ. โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์นิคม ปัญญา หัวหน้าฝ่ายประสานงานคริสตจักร หน่วยงานศิษยาภิบาล สภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้เทศนา ณ โบสถ์ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 12 ...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2558
  อ.ประชา วีรวัฒน์ และ อ.รสสุคนธ์ วีรวัฒน์ ตัวแทนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2558 ณ ข่วงประตูท่าแพ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558...
  รายละเอียด >>>
 • วันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
  ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ณ พระตำหนักดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
  ตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ...
  รายละเอียด >>>
 • ลงนามถวายพระพร พิธีเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
  ตัวแทนคณะผู้บ