Baccalaureate Sunday: วีร์


[ลงเมื่อวันที่ : 11/03/2562]

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีจบหลักสูตร Baccalaureate Sunday ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น วีร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ ผศ.ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์ ประธานมูลนิธิสภาคริสเตียนแห่งเอเชีย (CCA) และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นผู้เทศนา และนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม นักเรียนเก่ารุ่น หลิว 20 เป็นผู้ให้โอวาท ณ โบสถ์ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้เยี่ยมชม 2,392,972 คน