รางวัล “เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 12

[ลงเมื่อวันที่ : 08/11/2561]

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ คว้าชนะเลิศ จากการประกวด “เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 12
ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

 
      จากที่นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้เข้าร่วมแข่งขัน รายการประกวด “เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดขึ้น เพื่อสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไทยให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมระดับสากล โดยมีผลงานเข้าร่วมประกวดรวมทั้งสิ้น 188 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทบุคคทั่วไปและนิติบุคคล 108 ผลงาน และประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา 80 ผลงาน โดย ทีมของนักเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 3 ทีม คือ 
  • ทีมโจรสลัดลัดเลาะเกาะการย่อย ผลงานของ นายณัฐพนธ์ สุขถาวร ม.6 นายธนโชติ สายทอง ม.6 , นางสาวอัญมณี จันทร์กล้า ม.5 และนางสาวพลอยไพลิน จันกุนา ม.5
 
  • ทีมสิ่งเร้าในโลกเสมือน ผลงานของ ด.ช.จักรพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ธนะ ม.3 ด.ช.ธนภัทร จรัญวรพรรณ ม.1 และ ด.ญ.นภัสชล อินทะพันธุ์ ม.1
     
  • ทีมเออเร่อที่รัก ผลงานของ นายวรัญญู เนรังสี ม.6 นางสาวสุรีย์พร คำซอน ม.6 และ นางสาวนภหทัย สิทธิฤทธิ์ ม.5
ซึ่งผลจากการเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ ทำให้นักเรียนได้รับรางวัลมาดังต่อไปนี้  รางวัลชนะเลิศ ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทีมโจรสลัดลัดเลาะเกาะการย่อย ผลงานของ นายณัฐพนธ์ สุขถาวร ม.6 นายธนโชติ สายทอง ม.6 , นางสาวอัญมณี จันทร์กล้า ม.5 และนางสาวพลอยไพลิน จันกุนา ม.5 ซึ่งได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สารสนเทศ พร้อม เงินทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท และรางวัลดีเด่น ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษาทีมสิ่งเร้าในโลกเสมือน ผลงานของ ด.ช.จักรพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ธนะ ม.3 ด.ช.ธนภัทร จรัญวรพรรณ ม.1 และ ด.ญ.นภัสชล อินทะพันธุ์ ม.1 ซึ่งได้รับเงินทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท
 
ผลจากการได้รับรางวัลทำให้ ทีมโจรสลัดลัดเลาะเกาะการย่อยได้มีโอกาสในการเข้าเฝ้าและเข้ารับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สารสนเทศ ณ.ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 14.00 น. ที่ผ่านมา

จากทั้งหมด 16 รายการ
ผู้เยี่ยมชม 2,512,794 คน