Baccalaureate Sunday 2020 : เฌอ


[ลงเมื่อวันที่ : 24/03/2564]

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีจบหลักสูตร Baccalaureate Sunday ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น เฌอ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์ ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้เทศนา และ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นักเรียนเก่ารุ่น Major'85 และรุ่นไทร'31 เป็นผู้ให้โอวาท ณ โบสถ์ของโรงเรียน

ผู้เยี่ยมชม 5,004,829 คน